Powerpoint Chuyên Nghiệp
10 months ago
leha006_76314
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:

  answer choices

  Phím F1

  Phím F3

  Phím F5

  Phím F10

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh,... ta thực hiện:

  answer choices

  Insert - Custom Animation, rồi chọn Add Effect

  Format - Custom Animation, rồi chọn Add Effect

  Animations - Custom Animation, rồi chọn Add Effect

  Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Add Effect

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Trong khi thiết kế giáo án điện tử, thực hiện thao tác chọn Home -> New Slide là để

  answer choices

  chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide hiện hành

  chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành

  chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide đầu tiên

  chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide cuối cùng

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Để đưa họ tên của mình vào cuối mỗi slide làm tiêu đề chân trang, người thiết kế phải:

  answer choices

  Chọn view -> chọn Header and Footer-> Chọn thẻ Slide, nhập họ tên vào hộp thoại FOOTER và nhấn Apply to All.

  Chọn Chọn view -> chọn Header and Footer-> Chọn thẻ Slide, nhập họ tên vào hộp thoại FOOTER và nhấn Apply

  Chọn Insert -> chọn Header and Footer-> Chọn thẻ Slide, nhập họ tên vào hộp thoại FOOTER và nhấn Apply to All

  Chọn Insert -> chọn Header and Footer-> Chọn thẻ Slide, nhập họ tên vào hộp thoại FOOTER và nhấn Apply

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

  answer choices

  Chọn Slide Show -> Custom Show

  Chọn Slide Show -> View Show

  Chọn View -> Slide Show

  Nhấn phím F5

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  PowerPoint có thể làm những gì?

  answer choices

  Tạo các bài trình diễn trên màn hình

  In các overhead màu hoặc đen trắng

  Tạo các handout cho khách dự hội thảo

  Tất cả các phương án

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Một trang trình diễn trong PowerPoint được gọi là

  answer choices

  Một Document

  Một File

  Một Slide

  Tất cả các câu trên đều sai

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Trong PowerPoint, để có thêm 1 slide lên tệp trình diễn đang mở, ta lamf như sau:

  answer choices

  Click Insert, sau đó chọn New Slide

  Bấm tổ hợp phím Ctrl + M

  Chọn một mẫu slide sau đó bấm Enter

  Các câu trên đều đúng

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Muốn xóa slide hiện thời khỏi tệp trình diễn, người thiết kế phải

  answer choices

  Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Delete.

  Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Backspace.

  Chọn Edit -> Delete Slide.

  Nhấn chuột phải lên slide và chọn Delete

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Đang trình chiếu một bản trình diễn, muốn dừng trình diễn ta nhấn phím?

  answer choices

  Tab

  Esc

  Home

  End

Report Quiz
Join a game