TEST NR II
10 months ago
wiatr
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  W którym roku w Polsce panowało dwóch królów?

  answer choices

  966

  1025

  1054

  1076

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Z jaka religią jest związany obiekt na obrazku

  answer choices

  Religia prawosławna

  Religia katolicka

  Judaizm

  Luteranizm

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Jakie wydarzenie symbolizuje ten obraz?

  answer choices

  Unię w Krewie

  Rozbiory Polski

  Powstanie Listopadowe

  Powstanie Kozackie na Ukrainie

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Wojna trzynastoletnia (1454 - 1466) to wojna między zakonem krzyżackim a Polską, zakończona II pokojem toruńskim.Po wielkiej wojnie, zakon krzyżacki dotknął wewnętrzny kryzys. Wyzyskiwana ludność była skora do buntu, znalazło to swój wyraz w utworzeniu Związku Pruskiego (1440), skupiającego miasta pruskie, m.in. Gdańsk i Toruń. Zaznacz władcę za panowania którego toczyła się ta wojna ?

  answer choices
 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  W jakim stylu zbudowano kościół św. Andrzeja w Krakowie

  answer choices

  Romańskim

  Gotyckim

  Renesansowym

  Barokowym

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  W namiotach wezyrskich 13 IX [l683] w nocy.

  Jedyna duszy i serca pociecho, najśliczniejsza i najukochańsza Marysieńku!

  Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę

  narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały.

  Działa wszystkie, obóz wszystek, dostatki nieoszacowane dostały się w ręce nasze. Nieprzyjaciel, zasławszy trupem aprosze, pola i obóz, ucieka w konfuzji. Wielbłądy, muły, bydle, owce, które to miał po bokach, dopiero dziś wojska nasze brać poczynają, przy których Turków trzodami tu przed sobą pędzą; Zaznacz zdania fałszywe

  answer choices

  Hetman Sobieski pisze list do swojej kochanki po zwycięstwie pod Wiedniem

  Jan III Sobieski twierdzi że to zwycięstwo zawdzięcza Bogu

  Autor wspomina ,że wśród łupów są konie,muły,wielbłądy, bydło i owce

  Autor listu przebywa w namiotach sułtańskich podczas pisania listu

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Herb widoczny na obrazku pochodzi z:

  answer choices

  XIX wieku

  XVIII wieku

  XVI wieku

  XV wieku

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Które przedmioty i symbole nie są związane z islamem

  answer choices
 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Wiemy, że po roku 1077 doszło do konfliktu między Bolesławem Szczodrym a biskupem Stanisławem. Ponieważ biskup był mianowany przez króla, to wszelki sprzeciw wobec króla był traktowany jako bunt. Wtedy to biskup został skazany na poćwiartowanie. Reszta jest dla nas zagadką, nieznane są dokładne przyczyny dla których doszło do tego konfliktu. Kiedy był ten konflikt ?:

  answer choices

  Między Chrztem Polski a koronacją Bolesław Chrobrego

  Między Koronacją Bolesława Chrobrego a początkiem rozbicia dzielnicowego

  Po rozpoczęciu rozbicia dzielnicowego a Najazdem Mongołów

  Miedzy najazdem Mongołów a koronacja Przemysława II

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  W imię Pana. Amen. My, Konrad, książę Mazowsza i Kujaw, podajemy do wiadomości tak współczesnych, jak potomnych, że dla zbawienia naszej duszy i naszych rodziców, za zgodą wszystkich naszych dziedziców, Szpitalowi Świętej Marii Domu Jerozolimskich Braci Niemieckich nadaliśmy jako wieczystą własność na nienaruszone posiadanie ziemię chełmińską z wszystkimi jej przynależnościami, tak z wodami, jak z polami i lasami, żadnych korzyści sobie nie zastrzegając ani na przyszłość nie spodziewając się ich, oraz wieś Orłów leżącą na Kujawach.

  Co w dokumencie ogłasza Konrad Mazowiecki?

  answer choices

  Czasowe nadanie Krzyżakom wsi Orłów na Kujawach

  Nadanie zakonowi krzyżackiemu ziemi chełmińskiej i wsi Orłów jako wieczystej własności

  Przekazanie Krzyżakom Szpitala Świętej Marii Domu Jerozolimskich Braci Niemieckich

  Przekazanie książętom Polski wód, pól i lasów ziemi chełmińskiej w wieczyste posiadanie

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Z nadejściem nocy miasto wydawało się całe w płomieniach z powodu wielkiej liczby bractw kroczących jedno za drugim w kierunku [placu] Świętego Piotra. Każdy uczestnik procesji trzymał w rękach świecę. Myślę, że minęło mnie co najmniej dwanaście tysięcy świec, gdyż od ósmej wieczorem do północy ulicę wciąż wypełniał ten pochód. Postępował w sposób tak doskonały i uporządkowany, że nigdzie nie dało się dostrzec pustki lub przerwy, mimo że szły rozmaite bractwa i że wyruszyły one z różnych miejsc.

  Zaznacz prawdziwe stwierdzenia wynikające z tekstu.

  answer choices

  Pochód miał miejsce w Krakowie

  W pochodzie brało udział 20 tyś ludzi

  W pochodzie brało udział 20 tyś bractw

  W pochodzie brały udział bractwa wyruszające z placu świętego Piotra

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  A temu obojemu narodowi żeby już wiecznymi czasy jedna głowa, jeden pan i jeden król wspólny rozkazywał, który wspólnymi głosy od Polaków i od Litwy obran, a potem na Królestwo Polskie pomazan i koronowan w Krakowie będzie.

  Sejmy i rady ten oboj naród ma zawżdy mieć wspólne koronne pod królem polskim, panem swym, i radzić o wspólnych potrzebach tak na sejmie, jako i bez sejmu, w Polszcze i w Litwie.

  Akt unii lubelskiej, 1569 rok

  Który z cytatów odnosi się do funkcjonowania parlamentu?

  answer choices

  A temu obojemu narodowi żeby już wiecznymi czasy jedna głowa,

  Sejmy i rady ten oboj naród ma zawżdy mieć wspólne koronne

  Jeden król wspólny rozkazywał, który wspólnymi głosy od Polaków i od Litwy obran,

  a potem na Królestwo Polskie pomazan i koronowan w Krakowie będzie.

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Dziewiętnastego listopada, w dzień Ofiarowania Najświętszej Panny, Szwedzi znowu przystąpili do natarcia, z większą niż poprzednio siłą, gdyż dostarczono im z Krakowa sześć burzących dział i wielką ilość amunicji.

  Na znak dany do ataku działa zaczynają miotać błyskawice i przeraźliwie grzmieć, podnosi się wrzawa w gęstych, uformowanych w kliny szeregach [wojsk], rozlegają się straszliwe grzmoty i sypie się grad pocisków.

  Które stwierdzenia są fałszywe ?

  answer choices

  Oblężenie klasztoru rozpoczęło się dziewiętnastego listopada

  Do pierwszego ataku doszło po dostarczeniu z Krakowa dział i amunicji

  W dniu Ofiarowania Najświętszej Panny Szwedzi przystąpili do kolejnego ataku

  Atak na klasztor stał się możliwy dopiero po dostarczeniu dodatkowych dział i amunicji

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  . W obu dywizjach dwadzieścia siedem tysięcy żołnierzy i tyleż czeladzi*. Stan zdrowotny ludzi dobry. Towarzyszy im kilkudziesięciu medyków, chirurgów i cyrulików*. Prawie połowa z nich po raz pierwszy bierze udział w wyprawie wojennej. Zaopatrzenie w środki lecznicze, jak i materiały opatrunkowe zdeponowane zostało na wozach taborowych. Ciągnie ich za wojskiem około ośmiu tysięcy. Obok broni wiozą – jak zalecił Miłościwy Pan – półroczny zapas prowiantu, a to worki i skrzynie pełne chleba, słoniny, boczku, wędzonki, grochu i masła. Są i napoje, jak piwo, gorzałka i wino.

  Diariusz medyczny z wyprawy wiedeńskiej..., 1683 rok

  Kto wtedy rządził w Rzeczpospolitej?

  answer choices
 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Nie w chlewie, ale człowiekiem wolnym urodziłem się, ani mi też zbywało na jedzeniu i odzieży, zanim do tej ziemi przybyłem. Wolność moją kocham i w całości ją zachowam. Z woli Bożej królem waszym przez was obrany zostałem. Przybyłem tu wskutek waszych próśb i nalegań. Wy sami włożyliście mi koronę na głowę. Jestem więc waszym rzeczywistym, a nie malowanym monarchą. Chcę panować i rozkazywać, i nie ścierpię, żeby kto nade mną panował.

  Który cytat odnosi się do roli króla w państwie?

  answer choices

  „Wy sami włożyliście mi koronę na głowę”.

  „Przybyłem tu wskutek waszych próśb i nalegań”.

  „Wolność moją kocham i w całości ją zachowam”.

  „Jestem więc waszym rzeczywistym, a nie malowanym monarchą"

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Wystawił i założył Akademię, w której prócz teologii do wszystkich nauk są profesorowie. Przy niej jest zgromadzenie, gdzie znaczna liczba wybranej młodzieży ubogiej kosztem tego pana jest utrzymywana.Często ich odwiedza, sam się ich zapytuje i niespodzianie na egzamin schodzi.Kazał wystawić bibliotekę bardzo dobrze urządzoną, znaczną, ksiąg zwłaszcza w językach greckim i germańskim; znajdują się przy tym rzadkie i ciekawe [rękopisy].

  Które z poniższych zdań są prawdziwe?

  answer choices

  Kanclerz rzadko odwiedzał uczniów Akademii

  W Akademii wykładane były wszystkie nauki łącznie z teologią

  Młodzież ucząca się w Akademii musiała utrzymywać się samodzielnie

  W bibliotece założonej przez kanclerza było wiele ksiąg w języku greckim i germańskim

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  6. Papież nie może odpuścić żadnej winy inaczej, jak tylko ogłaszając i uznając, że wina została odpuszczona przez Boga.

  21. Mylą się więc ci kaznodzieje odpustów, którzy twierdzą, że przez odpusty papieża człowiek zostaje uwolniony od wszelkich kar i zbawiony.

  28. Jest rzeczą pewną, iż dźwięk monety wrzuconej do puszki może powiększyć zyski i wzmóc chciwość, lecz wstawiennictwo Kościoła uzależnione jest wyłącznie od woli Bożej Tezy Marcina Lutra

  Kiedy Marcin Luter ogłosił te tezy?

  answer choices

  W 1517

  W 1525

  W 1555

  W 1573

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Które wydarzenie jest chronologicznie ostatnie?

  answer choices

  Najazd Mongołów na Polskę

  Początek rozbicia dzielnicowego w Polsce

  I krucjata

  Sprowadzenie Krzyżaków do Polski

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Które wydarzenie jest chronologicznie pierwsze

  answer choices

  Koronacja Bolesława Chrobrego

  Konflikt Bolesława Szczodrego z Biskupem Stanisławem

  Wydanie testamentu Bolesława Krzywoustego

  Koronacja Władysława Łokietka

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Który z królów nie pochodzi z dynastii Jagiellonów

  answer choices
Report Quiz
Join a game