Niepodległa
a year ago
domi_86019
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  10 seconds
  Q.

  Józef Piłsudski powrócił z Magdeburga do Warszawy w dniu ?

  answer choices

  10.11.1918

  16.12.1918

  21.09.1919

  15.01.1918

 • Question 2
  10 seconds
  Q.

  Kiedy rozwiązała się i przekazała władzę Piłsudskiemu Rada Regencyjna ?

  answer choices

  14.11.1918

  08.07.1918

  16.12.1917

  01.01.1919

 • Question 3
  10 seconds
  Q.

  Według konstytucji marcowej prezydent wybierany był przez:

  answer choices

  Społeczeństwo w powszechnym głosowaniu

  Zgromadzenie Narodowe

  Zgromadzenie Elektorów

  Sejm

 • Question 4
  10 seconds
  Q.

  W nocy z 6/7 listopada 1918r. powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, na jego czele stanął ?

  answer choices

  Wincenty Witos

  Józef Piłsudski

  Ignacy Daszyński

  Jędrzej Moraczewski

 • Question 5
  10 seconds
  Q.

  Kto dowodził zbuntowanymi wojskami polskimi zajmującymi Wilno w październiku 1920r. ?

  answer choices

  Lucjan Żeligowski

  Tadeusz Rozwadowski

  Władysław Sikorski

  Józef Haller

 • Question 6
  10 seconds
  Q.

  Zaznacz poprawną datę plebiscytu na Górnym Śląsku:

  answer choices

  20.03.1920r.

  02.05.1921r.

  20.03.1921r.

  11.07.1920r.

 • Question 7
  10 seconds
  Q.

  W jakim mieście zbudowano w latach międzywojennych port morski ?

  answer choices

  Gdańsk

  Sopot

  Gdynia

  Puck

 • Question 8
  10 seconds
  Q.

  Jak nazywał się ulubiony koń Józefa Piłsudskiego ?

  answer choices

  Bella

  Karmazyn

  Kasztanka

  Dragon

 • Question 9
  10 seconds
  Q.

  Polska w 1918 roku powróciła na mapę Europy po:

  answer choices

  132 latach

  123 latach

  130 latach

  124 latach

 • Question 10
  10 seconds
  Q.

  Co to za postać historyczna ?

  answer choices

  Roman Dmowski

  Józef Piłsudski

  Eugeniusz Kwiatkowski

  Wojciech Korfanty

 • Question 11
  10 seconds
  Q.

  Jaki ustrój wprowadzała w Polsce konstytucja marcowa ?

  answer choices

  monarchia

  republika

  republika parlamentarna

  system prezydencki

 • Question 12
  10 seconds
  Q.

  Z ilu rozdziałów składała się konstytucja marcowa ?

  answer choices

  5

  8

  7

  9

 • Question 13
  10 seconds
  Q.

  Kiedy został zawarty traktat ryski kończący wojnę polsko-rosyjską ?

  answer choices

  20 III 1920

  18 III 1921

  5 IV 1921

  15 VIII 1920

 • Question 14
  10 seconds
  Q.

  Kiedy wybrano pierwszego prezydenta II RP ?

  answer choices

  09.12.1922r.

  11.04.1922r.

  14.03.1923r.

  11.11.1918r.

 • Question 15
  10 seconds
  Q.

  Powstanie wielkopolskie wybuchło 26 XII 1918r. w związku z przyjazdem do Poznania znanej polskiej osobistości.

  Był nią ?

  answer choices

  Józef Piłsudski

  Ignacy Paderewski

  Roman Dmowski

  Wojciech Jaruzelski

Report Quiz
Join a game