STAROŻYTNOŚĆ
10 months ago
wiatr
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
28 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Zaznacz poprawną odpowiedź. Podaj wiek powstania kodeksu Hammurabiego.
  answer choices
  XV w. p.n.e.
  XVI w.p.n.e.
  XVII  w.p.n.e.
  XVIII w.p.n.e.
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Zaznacz poprawną odpowiedź. Jakie wydarzenie zapoczątkowało koniec republiki rzymskiej
  answer choices
  Śmierć Juliusza Cezara
  Barbarzyńca Odoaker zostaje cesarzem rzymskim
  Panowanie Tarkwiniusza Pysznego
  Rządy Konstantyna Wielkiego
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Zaznacz poprawną odpowiedź. Nazwa miejscowości, w której odbywały się igrzyska olimpijskie w starożytnej Grecji.
  answer choices
  Olimp
  Olimpia
  Akropol
  Sparta
 • Question 4
  60 seconds
  Q. Koniec starożytności to?
  answer choices
  1054 r. schizma wschodnia
  529 zamknięcie Akademii Platońskiej
  966 chrzest Polski
  476 upadek Rzymu
 • Question 5
  60 seconds
  Q. Wiara w jednego Boga to?
  answer choices
  politeizm
  polis
  monoteizm
  idealizm
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Miasto-państwo to?
  answer choices
  arche
  sympozjon
  polis
  stasimon
 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Rewolucja neolityczna to

  answer choices

  nowy sposób obróbki żelaza

  umiejętność rozpalania ognia

  przejście do osiadłego trybu życia

  powstanie malowideł w jaskiniach

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Mezopotamia to

  answer choices

  kraina w dorzeczu Nilu

  kraina w dorzeczu Tygrysu i Eufratu

  miasto nad Tygrysem

  miasto nad Eufratem

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Hieroglify to pismo starożytnych

  answer choices

  Greków

  Babilończyków

  Egipcjan

  Sumerów

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Sumerowie pisali

  answer choices

  na glinianych tabliczkach

  na papirusie

  na papierze

  na papierze

 • Question 11
  30 seconds
  Q. Zaznacz poprawną odpowiedź.Kto był legendarnym założycielem Rzymu
  answer choices
  Tarkwiniusz Pyszny
  Augustus
  Romulus
  Marcus
 • Question 12
  30 seconds
  Q. Wskaż poprawnie chronologicznie szereg największych bitew wojen Greków z Persami
  answer choices
  Maraton , Plateje, Termopile, Salamina
  Maraton, Termopile, Salamina, Plateje
  Plateje, Maraton, Salamina, Termopile
  Termopile, Maraton, Plateje, Salamina
 • Question 13
  30 seconds
  Q. Grecki ciężkozbrojny piechur to:
  answer choices
  helota
  heplota
  hoplita
  holita
 • Question 14
  45 seconds
  Q.

  Religia narodu żydowskiego to :

  answer choices

  chrześcijaństwo

  islam

  szintoizm

  judaizm

 • Question 15
  45 seconds
  Q.

  Wynalezienie papieru zawdzięczamy :

  answer choices

  Egipcjanom

  Sumerom

  Hindusom

  Chińczykom

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  Jaki rodzaj budowli został przedstawiony na ilustracji?

  answer choices

  termy

  akwedukt

  bazylika

  panteon

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  W VI wieku p.n.e. Rzym stał się ........., w której władza należała do obywateli.

  answer choices

  dyktaturą

  republiką

  monarchią

  tyranią

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Wybierz prawidłową parę:

  answer choices

  Ares - Mars

  Afrodyta - Junona

  Hermes - Neptun

  Posejdon - Merkury

 • Question 19
  30 seconds
  Q. 1.Kiedy został założony Starożytny Rzym ?
  answer choices
  753r.p.n.e
  751r.n.e
  731r.p.n.e
  763r.n.e
 • Question 20
  30 seconds
  Q. 4.W którym wieku powstał Rzym ?
  answer choices
  IX w 
  VIII w 
  VI w
  VII w
 • Question 21
  30 seconds
  Q. W legendzie o założeniu Rzymu występują bracia
  answer choices
  Kajko i Kokosz
  Romulus i Remus
  Donald i Mickey
  Eneasz i Hektor
 • Question 22
  30 seconds
  Q. Grupa społeczna, którą tworzyli przedstawiciele najznamienitszych rodów rzymskich, to
  answer choices
  heloci
  patrycjusze
  plebejusze
  spartanie
 • Question 23
  30 seconds
  Q. Wzorem w dziedzinie kultury byli dla Rzymian
  answer choices
  Galowie
  Egipcjanie
  Grecy
  Etruskowiie
 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  Za zbiory prawa rzymskiego uznaje się

  answer choices

  Dekalog

  Prawo XII tablic

  Kodeks Hammurabiego

  Kodeks Justyniana

 • Question 25
  30 seconds
  Q. Stał na czele powstania gladiatorów
  answer choices
  Hannibal
  Pyrus
  Spartakus
  Scypion
 • Question 26
  30 seconds
  Q. Do osiągnięć Rzymian nie należą
  answer choices
  akwedukty
  termy
  utwardzone drogi
  zikkurat
 • Question 27
  30 seconds
  Q. Przedstawicielem literatury rzymskiej nie był
  answer choices
  Homer
  Horacy
  Owidiusz
  Liwiusz
 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  Które z wydarzeń będzie chronologicznie pierwsze?

  answer choices

  pierwsze igrzyska olimpijskie

  założenie Rzymu

  bitwa pod Maratonem

  cesarstwo w Rzymie

Report Quiz
Join a game