lucrare semestrială clasa a VII-a
a year ago
mili_1_3_91081
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
14 QuestionsShow answers
 • Question 1
  300 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului [ 0,8(3) - 0,(6) ]:( -1,5 ) este:

  answer choices

  -1,2

  -0,(1)

  0,5

  1,(3)

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Soluția ecuației 1 - x = 2 ( x + 5 ) este:

  answer choices

  -2

  0,(3)

  -3

  1,5

 • Question 3
  180 seconds
  Q.

  Soluția ecuației |5x - 3 | = 7 este:

  answer choices

  2

  -2

  -0,8 și 2

  0,8 și -2

 • Question 4
  180 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului 2√6 - (- 8√2 )( -2√3 ) + ( -10√12 ): ( + 5√2 ) este:

  answer choices

  -4√6

  10√6

  -7√6

  -16√6

 • Question 5
  180 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului √16 - (- √25 ) + √169 + ( - √225 )este:

  answer choices

  2

  7

  -5

  -3

 • Question 6
  180 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului | 1 - √2 | - | - 2√2 | + |2 + √2 | este:

  answer choices

  1

  3 + 2√2

  3

  2√2

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  Partea întreagă a numărului a = - √2 este:

  answer choices

  -1

  2

  1

  -2

 • Question 8
  180 seconds
  Q.

  Dacă paralelogramul ABCD are m (∢ DAB ) = 75, atunci m (∢ ADC ) = ?

  answer choices

  75

  15

  105

  95

 • Question 9
  180 seconds
  Q.

  Fie ABCD un pătrat cu BD = 6cm. Aria pătratului este:

  answer choices

  36 cm2

  24 cm2

  18 cm2

  12 cm2

 • Question 10
  180 seconds
  Q.

  Fie ABCD un trapez care are baza mare de 9cm, baza mică de 5cm și înălțimea de 4cm. Aria trapezului este = ?cm2

  answer choices

  28

  18

  56

  36

 • Question 11
  180 seconds
  Q.

  Aria triunghiului ABC este egală cu 24cm2. Dacă punctul M este mijlocul laturii BC, atunci aria triunghiului AMC este = ?cm2

  answer choices

  48

  12

  6

  18

 • Question 12
  300 seconds
  Q.

  Rombul ABCD are AB = 6cm și m (∢A) = 30°. Aria rombului este = ?cm2

  answer choices

  24

  12

  18

  36

 • Question 13
  300 seconds
  Q.

  Fie ΔABC cu D∈AB, E∈AC astfel încât DE∥BC. Dacă AB = 12cm, DB = 4cm și EC = 3cm atunci AC = ?cm

  answer choices

  8

  15

  6

  9

 • Question 14
  300 seconds
  Q.

  Fie ΔABC cu D∈AB, E∈AC astfel încât AD = 15cm, DB = 3cm, AE =18 și EC = 6cm. Să se stabilească dacă DE∥BC este:

  answer choices

  adevărat

  fals

Report Quiz
Join a game