Teza Clasa a VII-a
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
14 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Suma numerelor -¹⁰⁄₁₂ şi ²⁄₆ este egală cu ...

  answer choices

  1

  ½

  2

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Scris ca fracţie ordinară ireductibilă, numărul 1,(6) este egal cu ...

  answer choices

  ¹⁶∕₃

  ⁸∕₅

  ⁵⁄₃

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Soluţia raţională a ecuaţiei x-(-3)= -2 este egală cu ...

  answer choices

  6

  -1

  -5

  5

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Dacă a=2√6 şi b=3√5, atunci ...

  answer choices

  a=b

  a≥b

  a>b

  a<b

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Rădăcina pătrată a numărului 64 este ...

  answer choices

  8

  46

  32

  10

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Aria unui paralelogram cu baza de 8 cm şi înălţimea de 4 cm este egală cu ...

  answer choices

  12 cm²

  24 cm²

  16 cm²

  32 cm²

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  Un romb cu perimetrul egal cu 32 cm are lungimea laturii egală cu ...

  answer choices

  8 cm

  12 cm

  4 cm

  6 cm

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  Un paralelogram ABCD are măsura unghiului BCD egală cu 45. Măsura unghiului ADC este egală cu ...

  answer choices

  45°

  135°

  270°

  90°

 • Question 9
  300 seconds
  Q.
  answer choices

  ¼

  6

  8

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului 2√9−7√4+8√25 este ...

  answer choices

  3√30

  32

  17

  13√20

 • Question 11
  900 seconds
  Q.
  answer choices

  −47

  −21

  −3

  7

 • Question 12
  180 seconds
  Q.
  answer choices

  21

  36

  9

  4

 • Question 13
  300 seconds
  Q.
  answer choices

  18 cm

  14 cm

  28 cm

  12 cm

 • Question 14
  900 seconds
  Q.
  answer choices

  75

  30

  90

  60

Report Quiz
Join a game