teza matematică clasa a VIII-a, sem. I
a year ago
mili_1_3_91081
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
14 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  x2 + 4x + 4 descompus este:

  answer choices

  (x + 4)2

  (x + 2)2

  (x + 2)(x - 2)

  (x - 2)2

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  (2x - 1)(2x + 1) este egal cu:

  answer choices

  4x2 + 4x -1

  4x2 + 1

  4x2 - 1

  2x2 - 1

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  Media geometrică a numerelor 2- √3 și 2 + √3 este:

  answer choices

  2

  4 - √3

  2√3

  1

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului ( - 12x5y2z ) : ( - 4x2yz ) este:

  answer choices

  -3x3

  3x3y

  3x2yz

  -3x3y

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  Soluția pe R a inecuației 1 - x < 0 este:

  answer choices

  (1, +∞)

  ( -1, +∞)

  1

  (-∞, 1)

 • Question 6
  180 seconds
  Q.

  Soluțiile pe R ale ecuației |2 x - 3 | = 5 sunt:

  answer choices

  -1 și 4

  1 și -4

  -1 și 3

  -2 și 3

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  Partea întreagă a numărului x = - 2,5 este:

  answer choices

  2,5

  -2

  -1

  -3

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  Mulțimea A = {x∈ℝ | x≤ 5 } este egală cu:

  answer choices

  [ 5; +∞ ]

  ( - ∞ ; 5 ]

  ( - ∞ ; 5 )

  [ - 5 ; 5 ]

 • Question 9
  300 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului [ 0,8(3) - 0,(6) ]: (- 1,5 )

  answer choices

  0,15

  -1,2

  -0,(1)

  0,(5)

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  Fie ABCDA'B'C'D' cub. Măsura unghiului dintre BC și AA' este:

  answer choices

  0

  90

  45

  60

 • Question 11
  120 seconds
  Q.

  Fie ABCD un tetraedru regulat, de latură 4 cm. Suma lungimilor tuturor laturilor este:

  answer choices

  24 cm

  20 cm

  16 cm

  28 cm

 • Question 12
  300 seconds
  Q.

  Fie ABCD tetraedru regulat de latură 6 cm. d( A, (BCD) ) este egal cu:

  answer choices

  2√3

  4√6

  2√6

  3√2

 • Question 13
  300 seconds
  Q.

  Fie ABCDA'B'C'D' un trunchi de piramidă patrulateră regulată, în care AB = 10cm, A'B' = 4cm și AA' = 5cm. Apotema trunchiului este egală cu:

  answer choices

  at = 6cm

  at = 2√3cm

  at = 4cm

  at = 3√2cm

 • Question 14
  900 seconds
  Q.

  Fie ABCDA'B'C'D' un trunchi de piramidă patrulateră regulată, în care AB = 10cm, A'B' = 4cm și AA' = 5cm. Înălțimea piramidei de proveniență este egală cu:

  answer choices

  (37):3

  (57):3

  (45):3

  (52):3

Report Quiz
Join a game