reakcje zobojętniania
a year ago
gosia0807
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
7 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Reakcja zobojętniania to reakcja

  answer choices

  pomiędzy kwasem a zasadą

  pomiędzy solą a kwasem

  pomiędzy wodorotlenkiem a zasadą

  pomiędzy solą a wodorotlenkiem

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Jak zmienia się odczyn roztworu, który powstaje w wyniku dodawania kwasu solnego do roztworu wodorotlenku sodu?

  answer choices

  pH roztworu nie zmienia się

  pH roztworu wzrasta

  pH roztworu maleje

  pH roztworu raz maleje raz wzrasta

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Jak nazywa się typ reakcji ,do którego należy reakcja zobojętniania

  answer choices

  reakcja syntezy

  reakcja analizy

  reakcja wymiany

  reakcja spalania

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Istotą reakcji zobojętniania jest reakcja pomiędzy:

  answer choices

  anionami wodoru a kationami wodorotlenkowymi

  kationami wodoru a anionami wodorotlenkowymi

  cząsteczkami wody a cząsteczkami kwasu

  cząsteczkami wody a cząsteczkami zasady

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Wybierz substancję, która może reagować z kwasem solnym:

  answer choices

  kwas siarkowy (VI)

  wodorotlenek potasu

  woda

  kwas siarkowodorowy

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  W lekarstwach na nadkwasotę żołądka stosuje się:

  answer choices

  wodorotlenek sodu

  wodorotlenek magnezu

  kwas siarkowy ( VI)

  kwas solny

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  W reakcji zobojętniania powstaje (powstają)

  answer choices

  dwa produkty

  jeden produkt

Report Quiz
Join a game