DIGITALIADA VII. Teză - Racoviță
a year ago
akhilles
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
16 QuestionsShow answers
 • Question 1
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului mai sus este ...

  answer choices
 • Question 2
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul comparației mai sus este ...

  answer choices
 • Question 3
  900 seconds
  Q.

  Aflaţi x din:

  2x + 4 = 6

  answer choices

  x = 0

  x = 1

  x = 2

  x = 3

 • Question 4
  900 seconds
  Q.

  Calculaţi m(∢D) al unui patrulater

  convex ABCD, ştiind că celelalte

  trei unghiuri au suma de 250º.

  answer choices

  160º

  70º

  110º

  50º

 • Question 5
  900 seconds
  Q.

  Într-un paralelogram un unghi este de 80º. Unghiul alăturat lui este ...

  answer choices

  100º

  10º

  110º

  90º

 • Question 6
  900 seconds
  Q.

  Dacă aria unui dreptunghi este 48 cm2 şi are lungimea de 8 cm, lăţimea este ...

  answer choices

  40

  16

  4

  6

 • Question 7
  900 seconds
  Q.

  Un pătrat are latura de 2 cm.

  Perimetrul său este ...

  answer choices

  4

  8

  6

  5

 • Question 8
  900 seconds
  Q.

  Un pătrat are latura de 2 cm.

  Aria pătratului este ...

  answer choices

  6

  5

  3

  4

 • Question 9
  900 seconds
  Q.

  Rombul cu un unghi drept este …

  answer choices

  pătrat

  dreptunghi

  trapez

  romb

 • Question 10
  900 seconds
  Q.

  Ipotenuza unui triunghi dreptunghic are lungimea de 12 cm. Lungimea medianei corespunzătoare ipotenuzei esre ...

  answer choices

  4

  24

  6

  8

 • Question 11
  900 seconds
  Q.

  Aflaţi x din ecuaţia mai sus.

  answer choices
 • Question 12
  900 seconds
  Q.

  Determinați măsurile unghiurilor unui patrulater

  convex, ştiind că trei dintre ele sunt invers

  proporţionale cu numerele: şi 0,(3); 0,5 şi 0,25;

  iar măsura celui de al patrulea unghi este

  media aritmetică a măsurilor celorlalte trei unghiuri.

  answer choices

  m(∢A) = 120°, m(∢B) = 60°, m(∢C) = 90°, m(∢D) = 90°

  m(∢A) = 60°, m(∢B) = 90°, m(∢C) = 120°, m(∢D) = 90°

  m(∢A) = 90°, m(∢B) = 60°, m(∢C) = 120°, m(∢D) = 90°

  m(∢A) = 90°, m(∢B) = 90°, m(∢C) = 120°, m(∢D) = 60°

 • Question 13
  900 seconds
  Q.

  Un călător a parcurs o distanţă în

  trei zile astfel: în prima zi o jumătate

  din distanţă; a doua zi o jumătate din

  rest şi încă 3 km; iar a treia zi restul de 8 km.

  Aflaţi distanţa parcursă de călător în fiecare zi.

  answer choices

  I. 22 km, II. 14 km, III. 8 km

  I. 14 km, II. 22 km, III. 8 km

  I. 20 km, II. 14 km, III. 8 km

  I. 22 km, II. 10 km, III. 8 km

 • Question 14
  900 seconds
  Q.

  Determinaţi aria unui trapez cu

  AB = 12+2√3 cm, CD = 6 cm,

  m(∢A) = 60° şi m(∢B) = 40°,

  AD = 4√3 cm.

  answer choices

  6√3 cm2

  54 cm2

  3 ⋅ (18 + 2√3) cm2

  18 + 2√3 cm2

 • Question 15
  900 seconds
  Q.

  Aria unui trapez cu AB = 12+2√3 cm,

  CD = 6 cm,m(∢A) = 60° şi m(∢B) = 40°,

  AD = 4√3 cm.

  Aria triunghiului ADB este ...

  answer choices

  6 ∙ (6 + √3) cm2

  6 + √3 cm2

  36 cm2

  6√3 cm2

 • Question 16
  900 seconds
  Q.

  Aria unui trapez cu AB = 12+2√3 cm,

  CD = 6 cm,m(∢A) = 60° şi m(∢B) = 40°,

  AD = 4√3 cm.

  Distanţa de la B la latura AD este ...

  answer choices

  6√3 cm

  6 + √3 cm

  3 cm

  √3 ∙ (6 + √3) cm

Report Quiz
Join a game