Education, Other

9th

Image

Rekod Tak Lengkap Kaedah Perbandingan

510

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt

  P tidak diambil kira semasa membuat pengiraan modal dengan Kaedah Perbandingan


  Apakah P?

  Ambilan

  Modal Tambahan

  Untung atau rugi bersih

  peruntukan hutang ragu

 • 2. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt

  Apakah butir yang diambil kira dalam pengiraan modal akhir?


  I. Sewa dibayar

  II. Sewa diterima

  III. Sewa prabayar

  IV. Sewa belum Terima

  I dan II

  I dan IV

  II dan III

  III dan IV

 • 3. Multiple Choice
  5 minutes
  1 pt

  Syarikat Aishah mempunyai baki seperti berikut pada akhir tempoh perakaunan


  Aset RM 75000

  Modal awal RM 48000

  Liabiliti RM 9000


  Berapakah untung bersih syarikat Aishah?

  RM 9000

  RM 18000

  RM 27000

  RM 36000

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags