TEZĂ CLASA a VIII-a
a year ago
ivanesti
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
12 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  SUBIECTUL I

  Cel mai mare număr întreg din intervalul [-7; 4) este

  answer choices

  4

  3

  -7

  -6

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului ∣3 - √10∣ + 3 este:

  answer choices

  √10

  6

  0

  1

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  Aplicând formulele de calcul prescurtat pentru expresia (x - 2)2 obținem:

  answer choices

  x2 - 4

  x2 - 4x + 4

  x2 + 4x + 4

 • Question 4
  300 seconds
  Q.

  Dacă a/9 = 58/18, atunci a este egal cu:

  answer choices

  58

  28

  30

  29

 • Question 5
  300 seconds
  Q.

  În figura alăturată este reprezentat cubul ABCDEFGH cu muchia de 5 cm.

  a). Suma muchiilor laterale este egală cu........

  b). Măsura unghiului format de dreptele AD și BG

  answer choices

  a). 20 cm

  b). 45o

  a). 60 cm

  b). 90o

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  SUBIECTUL II

  Dintre figurile alăturate este reprezentată o piramidă patrulateră în figura:

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 7
  900 seconds
  Q.

  Fie numerele a și b date sub forma de mai sus.

  a). Calculați a

  b). Media geometrică a numerelor a și b

  answer choices

  a). a = 6

  b). mg = 3√6

  a). a = 6

  b). mg = 7.5

  a). a = 9

  b). mg = 3√6

  a). a = 9

  b). mg = 7.5

 • Question 8
  300 seconds
  Q.

  Dacă descompunem în factori expresia x3 + 5x2 - 9x - 45 obținem:

  answer choices

  (x2 + 5)(x + 9)

  (x + 5)(x - 3)(x + 3)

  (x + 5)(x - 3)2

 • Question 9
  900 seconds
  Q.

  Se dau intervalele A = [-5, 6) și B = [3, 9) atunci:

  a) A ∪ B =

  B) A ∩ B =

  c). A ∖ B =

  answer choices

  a) A ∪ B = [-5, 9)

  B) A ∩ B = [3, 6)

  c). A ∖ B = [-5, 3)

  a) A ∪ B = (-5, 9)

  B) A ∩ B = (3, 6)

  c). A ∖ B = (-5, 3)

  a) A ∪ B = [-5, 9]

  B) A ∩ B = [3, 6]

  c). A ∖ B = [-5, 3]

 • Question 10
  900 seconds
  Q.

  Pe planul triunghiului echilateral ABC, AB = 8√3 cm, în punctul O (centrul cercului circumscris ∆ ABC) se ridică perpendiculara VO = 4√3 cm ca în figura alăturată. Atunci:

  a). AD =

  b). VD =

  answer choices

  a). AD = 12

  b). VD = 8

  a). AD = 144

  b). VD = 64

  a). AD = 11

  b). VD = 13

 • Question 11
  900 seconds
  Q.

  Pe planul triunghiului echilateral ABC, AB = 8√3 cm, în punctul O (centrul cercului circumscris ∆ ABC) se ridică perpendiculara VO = 4√3 cm ca în figura alăturată. Atunci:

  a). VA =

  b). PVAD =

  answer choices

  a). VA = 4√7

  b). PVAD = 20 + 4√7

  a). VA = 4√7

  b). PVAD = 24√7

  a). VA = 28

  b). PVAD = 48

 • Question 12
  900 seconds
  Q.

  Trunchiul de piramidă patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’ are AB=38 cm, D’C’=20 cm și apotema MM' de lungime egală cu 15 cm. Aflați înălțimea OO' a trunchiului de piramidă.

  answer choices

  144 cm

  √306 cm

  12 cm

  11 cm

Report Quiz
Join a game