แบบทดสอบอิศรญาณภาษิต
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  อิศรญาณภาษิตแต่งด้วยคำประพันธ์ใด

  answer choices

  กลอนบทละคร

  กลอนเสภา

  กลอนเพลงยาว

  กลอนสักวา

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายในการแต่งอิศรญาณภาษิต

  answer choices

  อิศรญาณชาญกลอนอักษรสาร

  เทศนาคำไทยให้เป็นทาน

  โดยตำนานศุภอรรถสวัสดี

  สำหรับขี่เป็นม้าอาชาไนย

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  "คนสามขามีปัญญาหาไว้ทัก ที่ไหนหลักแหลมคำจงจำเอา" ข้อความที่ขีดเส้นใต้มีความหมายว่าอย่างไร

  answer choices

  คนที่ฉลาดหลักแหลม

  คนเฒ่า คนแก่

  คนพิการ

  คนที่มีเล่ห์เหลี่ยม

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  "เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด" เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้

  answer choices

  เพราะหมาจะกัดผู้ใหญ่ก่อน

  เพราะผู้ใหญ่จะหนีเอาตัวรอดก่อน

  เพราะผู้ใหญ่จะหาวิธีแก้ปัญหาได้ก่อน

  เพราะผู้ใหญ่มีประสบการณ์มาก่อน

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดใช้คำเล่นสัมผัสไพเราะที่สุด

  answer choices

  หญิงเรียกแม่ชายเรียกพ่อยอไว้ใช้

  มันชอบใจข้างปลอบไม่ชอบดุ

  ที่ห่างปิดที่ชิดไชให้ทะลุ

  คนจักษุเหล่หลิ่วไพล่พลิ้วพลิก

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  สำนวนใดมีที่มาจากวรรณคดี

  answer choices

  ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

  ลูกทรพี

  ลูกขุนพลอยพยัก

  ลูกไก่ในกำมือ

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  สำนวนใดไม่เกี่ยวกับการพูด

  answer choices

  น้ำกลิ้งบนใบบอน

  ปลาหมอตายเพราะปาก

  กระต่ายตื่นตูม

  ชักแม่น้ำทั้งห้า

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  "เพชรอย่างดีมีค่าราคายิ่ง ส่งให้ลิงจะรู้ค่าราคาหรือ"คำประพันธ์นี้ตรงกับสำนวนข้อใด

  answer choices

  หัวล้านได้หวี

  ยื่นแก้วให้วานร

  ตาบอดได้แว่น

  ยื่นหมูยื่นแมว

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  สำนวนไทยในข้อใดไม่ปรากฏในเรื่องอิศรญาณภาษิต

  answer choices

  น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

  ฆ่าควายเสียดายพริก

  วัวสันหลังหวะ

  เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดหมายถึง"ผู้ที่เกิดก่อน"

  answer choices

  ของสิ่งใดเจ้าว่างามต้องตามเจ้า

  ใจความว่าผู้มีคุณอย่าหุนหวน

  แหงนดูฟ้าอย่าให้อายแก่เทวดา

  ค่อยดำเนินตามผู้ใหญ่ไต่ผู้ไปหน้า

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงลักษณะคำประพันธ์เรื่องอิศรญาณภาษิตถูกต้อง

  answer choices

  ขึ้นต้นวรรคสดับลงท้านด้วยเอย

  ขึ้นต้นวรรครับลงท้านด้วยเอย

  ขึ้นต้นด้วยสักวาลงท้านด้วยเอย

  ขึ้นต้นด้วยเมื่อนั้นลงท้านด้วยเอย

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  อิศรญาณภาษิตเรียกอีกอย่างว่าอะไร

  answer choices

  กลอนอิศรญาณ

  เพลงยาวอิศรญาณ

  คำสอนอิศรญาณ

  นิราศอิศรญาณ

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  "อย่าพูดปดให้จับได้พูดไพล่แพลง พูดแล้วแบ่งมุสาอย่าให้เต็ม" ถ้าเราปฏิบัติตามคำประพันธ์นี้จะไม่ผิดศีลห้าข้อใด

  answer choices

  ข้อ ๒

  ข้อ ๓

  ข้อ ๔

  ข้อ ๕

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ศัพท์ในข้อใดบอกความหมายไม่ถูกต้อง

  answer choices

  ธาตรี แปลว่า แผ่นดิน , โลก

  โมห์ แปลว่า ความลุ่มหลง

  มาตุคาม แปลว่า บ้านเกิด

  สันนิวาส แปลว่า ความรัก

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  เรื่องอิศรญาณภาษิตมีคุณค่าด้านเนื้อหาในข้อใด

  answer choices

  ใช้สำนวนภาษาได้คมคาย

  มีคุณค่าในเชิงคำสอน

  มีการใช้โวหารเพื่อการเปรียบเทียบ

  มีการเล่นเสียงคำ

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  การให้ความสำคัญกับผู้อาวุโสเป็นคุณค่าในข้อใด

  answer choices

  ด้านสังคมและสะท้อนวิถีไทย

  ด้านเนื้อหา

  ด้านวรรณศิลป์

  ข้อคิดที่นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  "ถ้าทำดีก็จะดีเป็นศรีศักดิ์ ถ้าทำชั่วชั่วจักตามสนอง"ให้ข้อคิดตรงกับข้อใด

  answer choices

  สอนให้รู้จักตนเอง

  สอนให้มีความสามัคคี

  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

  สอนให้มีสติ

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  ภาพนี้ตรงกับสุภาษิตไทยในข้อใด

  answer choices

  หมาเห่าใบตองแห้ง

  แกว่งเท้าหาเสี้ยน

  เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า

  คบเด็กสร้างบ้าน

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  ภาพในข้อใดมีความหมายเหมือนกัน

  answer choices
 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  "เขาย่อมว่าฆ่าควายเสียดายพริก รักหยอกหยิกยับทั้งตัวอย่ากลัวเล็บ" ตรงกับภาพใด

  answer choices
Report Quiz
Join a game