QUIZ
Recapitulare lucrare semestriala VII
ciprian_poganu
2 years ago
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
14 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Transformat în fracție ordinară ireductibilă numărul a = 0,1(6) - 1 este egal cu:

  answer choices

  -⅚

  -⅙

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  În paralelogramul ABCD se știe că măsura unghiului A este egală cu 72o. Măsura unghiului D este egală cu:

  answer choices

  72o

  180o

  108o

  68o

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dacă 2x + 2,5 = –12,5 atunci x este egal cu:

  answer choices

  -7,5

  -5

  5

  7,5

 • Question 4
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Cel mai mic dintre numerele -2,3(15); -2,(315); -2,315; -2,31(5)

  answer choices

  -2,3(15)

  -2,(315)

  -2,315

  -2,31(5)

 • Question 5
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  În dreptunghiulu MNPQ se știe că măsura unghiului MNQ este de 30o. Dacă O este punctul de intersecție a diagonalelor dreptunghiului, atunci măsura unghiului NOP este:

  answer choices

  45o

  30o

  60o

  90o

 • Question 6
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rădăcina pătrată a numărului 11, calculată cu două zecimale exacte, este egală cu:

  answer choices

  3,13

  3,21

  3,31

  3,41

 • Question 7
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Patrulaterul convex ABCD care are unghiurile A, B, C respectiv D invers proporționale cu numerele 0,(3); 0,25; 0,2 si 0,1(6) este un:

  answer choices

  paralelogram

  dreptunghi

  romb

  trapez

 • Question 8
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

   5x8=125x-\sqrt{8}=\sqrt{12}  

  Soluția rațională a ecuației este:

  answer choices

  1

  0

   2\sqrt{2}  

   3\sqrt{3}  

 • Question 9
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rombul ABCD are măsura unghiului B de 600 si AC = 1,2dm. Perimetrul rombului va fi:

  answer choices

  3,6dm

  48cm

  48dm

  36cm

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un număr irațional cuprins între 5 și 7 este:

  answer choices

  2√7

  6

  5√5

  √36

 • Question 11
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Trapezul dreptunghic ABCD are bazele AB = 12cm, CD = 9cm și măsura unghiului B de 60o. Lungimea laturii BC va fi egală cu:

  answer choices

  3cm

  6cm

  9cm

  12cm

 • Question 12
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultatul calculului √2 + √18 +9√6:(-√27) este:

  answer choices

  0

  1

  2

  √2

 • Question 13
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  În triunghiul ABC se știu AC = 12cm, BC = 18cm și măsura unghiului C de 30o. Aria triunghiului va fi egală cu:

  answer choices

  54cm2

  108cm2

  144cm2

  216cm2

 • Question 14
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Rezultatul calculului  31266:32+(3)33\sqrt{12}-6\sqrt{6}:3\sqrt{2}+\left(\sqrt{3}\right)^3   este:

  answer choices

   33-3\sqrt{3}  

   3-\sqrt{3}  

   232\sqrt{3}  

   737\sqrt{3}  

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code