ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี
a year ago
yoxoxo
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  ข้อใด "ไม่ใช่" สาเหตุที่สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี

  answer choices

  เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรม

  กรุงศรีอยุธยาถูกเผาทำลายมาก

  อยู่ใกล้ปากน้ำ ออกทะเลได้ง่าย

  กำลังพลที่จะรักษากรุงศรีอยุธยาไม่เพียงพอ

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  พระยาตากหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาไปรวบรวมผู้คนที่เมืองใด

  answer choices

  เมืองตาก

  เมืองจันทบุรี

  เมืองพิษณุโลก

  เมืองธนบุรี

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ชุมนุมแรกที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบปรามได้สำเร็จคือชุมนุมใด

  answer choices

  ชุมนุมเจ้าพิมาย

  ชุมนุมเจ้าพระฝาง

  ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก

  ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ในสมัยธนบุรีกรมใดที่มีหน้าที่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ

  answer choices

  กรมวัง

  กรมพระคลัง

  กรมนครบาล

  กรมเกษตราธิการ

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  สมเด็จพระเจ้าตากสินใช้นโยบายใดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการขาดแคลนอาหารของราษฎร

  answer choices

  สละพระราชทรัพย์ซื้อข้าวแจกราษฎร

  ขุดคลองชลประทานเพื่อทำนาปรัง

  ประกาศลงโทษผู้กักตุนสินค้า

  เปิดประมูลค่าภาคหลวง

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  เงินตราที่ใช้ในการซื้อขายในสมัยธนบุรี ใช้เงินประเภทใด

  answer choices

  เหรียญกษาปณ์

  เงินพดด้วง

  เงินบาท

  เบี้ย

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  สมัยธนบุรีตำแหน่งใดสูงสุดในสังคม

  answer choices

  พระมหากษัตริย์

  ขุนนาง

  ไพร่

  เจ้านาย

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ผู้ก่อการกบฏในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือผู้ใด

  answer choices

  พระยาสรรค์

  พระยาพลเทพ

  พระยาพิชัยดาบหัก

  เจ้าพระยาสุรสีห์

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดีอยู่ในอากรประเภทใด

  answer choices

  ฤชา

  ส่วย

  จังกอบ

  อากร

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ในสมัยธนบุรีมีการทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศใดมากที่สุด

  answer choices

  ลาว

  พม่า

  เขมร

  ล้านนา

 • Question 11
  45 seconds
  Q.

  สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองใด และนำมาประดิษฐาน ณ วัดใดในสมัยกรุงธนบุรี

  answer choices

  เวียงจันทน์/วัดแจ้ง

  หลวงพระบาง/วัดโพธิ์

  จำปาศักดิ์/วัดพระแก้ว

  เชียงใหม่/วัดระฆัง

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  กรุงธนบุรีมีอายุทั้งสิ้นกี่ปี

  answer choices

  5

  10

  15

  20

 • Question 13
  45 seconds
  Q.

  ไพร่หลวงคือไพร่ที่มีลักษณะใด

  answer choices

  ไพร่ที่ทำงานทั้งปี

  ไพร่ที่ทำงานปีละ 6 เดือน

  ไพร่ที่กษัตริย์ให้แก่ขุนนาง

  ถูกทุกข้อ

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  กรุงธนบุรีมีความสัมพันธ์แบบบรรณาการกับชาติใด

  answer choices

  จีน

  เขมร

  ล้านนา

  อังกฤษ

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ชุมนุมใดมีความเข้มแข็งมากที่สุด

  answer choices

  ชุมนุมพระยาตาก

  ชุมนุมเจ้าพระฝาง

  ชุมนุมนครศรีธรรมราช

  ชุมนุมพิมาย

Report Quiz
Join a game