pregatire pentru teza clasa 8
a year ago
dalinazl_15820
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
13 QuestionsShow answers
 • Question 1
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului: 1,2+ 0,2 ∙ 2 – 2

  answer choices

  25/20

  5/2

  20/50

 • Question 2
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului: (4xy3 – 8yx2) : (-4y x).

  answer choices

  y2+2x

  –y2-2x

  –y2+2x

 • Question 3
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului:

  answer choices

  -28√2

  4√2-52√3

  -8√2

 • Question 4
  900 seconds
  Q.

  Mulţimea A ={x Є R | x > 12} scrisă sub formă de interval.

  answer choices

  [12;+∞]

  (2;+∞)

  (12;+∞)

 • Question 5
  900 seconds
  Q.

  Media aritmetică a numerelor a = 4-√5 şi b = 4+√5 .

  answer choices

  2

  8

  4

 • Question 6
  900 seconds
  Q.

  În paralelipipedul dreptunghic ABCD, avem AA' = AB =5√2

  cm şi BC=6 cm. Aflaţi aria AA’B’B.

  answer choices

  25

  50

  10

 • Question 7
  900 seconds
  Q.

  Să se calculeze: (x - 2)2 – (x + 3) (x - 3).

  answer choices

  -4x+13

  -4x-13

  4x+13

 • Question 8
  900 seconds
  Q.

  Să se raţionalizeze numitorul fracţiei

  answer choices

  20-8√6

  2-8√6

  -8√6

 • Question 9
  900 seconds
  Q.

  Dacă a2- b2 = 148 şi a - b =37, atunci determinaţi a + b.

  answer choices

  2

  3

  4

 • Question 10
  900 seconds
  Q.

  Descompuneţi în factori: 36x2- 81.

  answer choices

  (6x+9)(6x+9)

  (6x-9)(6x+9)

  (6x-9)(6x-9)

 • Question 11
  900 seconds
  Q.

  Efectuaţi: 2(1- x) + (x -2)(2- 3x).

  answer choices

  -3x2+6x-2

  -3x2-6x-2

  3x2+6x-2

 • Question 12
  900 seconds
  Q.

  Pe planul dreptunghiului ABCD cu AB =6√3 cm, CA = 12 cm, se ridica perpendiculara DE, DE = 4 cm.

  Aflaţi distanţa de la punctul A la E.

  answer choices

  2√3

  √13

  2√13

 • Question 13
  900 seconds
  Q.

  Fie piramida triunghiulară regulată VABC cu AB=24 cm şi apotema piramidei 24 cm. Să se calculeze inălţimea piramidei.

  answer choices

  4√3

  4√33

  √33

Report Quiz
Join a game