DIGITALIADA VII. Teză - Vlădești
a year ago
akhilles
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
16 QuestionsShow answers
 • Question 1
  900 seconds
  Q.

  Comparați numerele 4√7 şi 6√3.

  answer choices
 • Question 2
  900 seconds
  Q.

  Rezolvaţi în ℚ ecuaţia: – 8x – 24 = 40.

  Răspunsul corect este ...

  answer choices

  8

  -8

  2

  -2

 • Question 3
  900 seconds
  Q.

  Aria unui trapez cu înălţimea de 8 cm

  şi linia mijlocie egală cu 6 cm,

  este egală cu …

  answer choices

  48

  24

  14

  7

 • Question 4
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului mai sus este ...

  answer choices

  5

  25

  49

  7

 • Question 5
  900 seconds
  Q.

  Dacă în paralelogramul ABCD avem

  m(∢A) = 49°

  atunci m(∢B) = ...

  answer choices

  49°

  131°

  180°

  31°

 • Question 6
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului

  3√80 + 2√180 - √45 este ...

  answer choices

  57√5

  66√5

  19√5

  4√215

 • Question 7
  900 seconds
  Q.

  Un dreptunghi ABCD are laturile

  AB şi BC direct proporţionale cu numerele 5 şi 7, iar aria lui

  este egală cu 280 m2.

  Perimetrul dreptunghiului ABCD este ...

  answer choices

  192 cm

  24 cm

  48√2 cm

  24√2 cm

 • Question 8
  900 seconds
  Q.

  Rădăcina pătrată cu o aproximaţie de

  o sutime prin lipsă din

  numărul 25863 este ...

  answer choices

  160,81

  60,81

  81,60

  81,160

 • Question 9
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului mai sus este ...

  answer choices
 • Question 10
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului mai sus este ...

  answer choices

  

  0

  5

 • Question 11
  900 seconds
  Q.

  Un biciclist a prcurs un drum astfel:

  în prima zi 10% din drum,

  a doua zi 30% din drum,

  iar în a treia zi restul de 42 km.

  Câţi kilometri are întregul drum?

  answer choices

  252 km

  168 km

  54 km

  70 km

 • Question 12
  900 seconds
  Q.

  Se consideră dreptunghiul ABCD,

  în care AB = 20 cm, BC = 10 cm,

  punctul M este mijlocul laturii [DC],

  iar punctul N este simetricul

  punctului M față de AB.

  Desenul corect este ...

  answer choices
 • Question 13
  900 seconds
  Q.

  Se consideră dreptunghiul ABCD,

  în care AB = 20 cm, BC = 10 cm,

  punctul M este mijlocul laturii [DC],

  iar punctul N este simetricul

  punctului M față de AB.

  Măsura unghiului MBC este ...

  answer choices

  90°

  60°

  30°

  45°

 • Question 14
  900 seconds
  Q.

  Se consideră dreptunghiul ABCD,

  în care AB = 20 cm, BC = 10 cm,

  punctul M este mijlocul laturii [DC],

  iar punctul N este simetricul

  punctului M față de AB.

  Aria triunghiului AMB este ...

  answer choices

  200 cm2

  100 cm2

  400 cm2

  50 cm2

 • Question 15
  900 seconds
  Q.

  Trapezul dreptunghic ABCD are AB ∥ CD,

  m(∢A) = m(∢D) = 90și m(∢B) = 45.

  Ştiind că CD = 12 cm şi AB = 24 cm, să se afle aria trapezului.

  answer choices

  48 cm2

  36 cm2

  216 cm2

  432 cm2

 • Question 16
  900 seconds
  Q.

  Trapezul dreptunghic ABCD are AB ∥ CD,

  m(∢A) = m(∢D) = 90și m(∢B) = 45.

  Ştiind că CD = 12 cm şi AB = 24 cm, să se afle măsura unghiului ACB.

  answer choices

  180

  60

  90

  120

Report Quiz
Join a game