DIGITALIADA VIII. Test. - Mediesu Aurit
a year ago
akhilles
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
14 QuestionsShow answers
 • Question 1
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului

  18 + 9 : 3 este egal cu ...

  answer choices

  20

  21

  9

  15

 • Question 2
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului 5√2 -7√2 este egal cu ...

  answer choices

  √2

  -20√2

  -2√2

  -2

 • Question 3
  900 seconds
  Q.

  Media aritmetică a numerelor

  x = 5 - √7 și y = 5 + √7 este egală cu ...

  answer choices

  10

  14

  20

  5

 • Question 4
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului (x - 2y)2 este ...

  answer choices

  x2 - 4xy + 4y2

  x2 - 2xy + 4y2

  x2 - 4xy + 2y2

  5

 • Question 5
  900 seconds
  Q.

  Un cub are muchia de lungime 4 cm,

  atunci lungimea diagonalei sale este ...

  answer choices

  √2

  4√2

  4√3

  2√3

 • Question 6
  900 seconds
  Q.

  O piramidă triunghiulară regulată are suma tuturor muchiilor de 48 cm.

  Dacă feţele laterale sunt triunghiuri echilaterale,

  atunci perimetrul bazei este de ...

  answer choices

  20

  24

  12

  6

 • Question 7
  900 seconds
  Q.

  Este dat un paralelipiped dreptunghic ALGEBRIC.

  El va avea numărul de vârfuri egal cu ...

  answer choices

  8

  6

  12

  4

 • Question 8
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului 2(√5 - 4) + √45 este ...

  answer choices

  5√52

  4√5

  5√5 - 8

  5√5 + 8

 • Question 9
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului

  (4x - 3)(4x + 3) - 8x(2x - 1) + (x - 4)

  este ...

  answer choices

  x2 - 4x +4

  x2 +7

  4x2 - 4x + 7

  10

 • Question 10
  900 seconds
  Q.

  Descompuneți în factori 12x + 4x2 - 20x3.

  Un factor va fi ...

  answer choices

  2

  4

  4x

  6x

 • Question 11
  900 seconds
  Q.

  VABC din figură este o ...

  answer choices

  piramidă hexagonală regulată

  prismă triunghiulară regulată

  piramidă patrulateră regulată

  piramidă triunghiulară regulată

 • Question 12
  900 seconds
  Q.

  Piramida regulata VABCD are toate muchiile de lungime 6 dm.

  Calculați lungimea apotemei piramidei și a înălțimii piramidei. Rezultatul corect pentru apotema piramidei este:

  answer choices

  5√2

  3√33

  3√3

  2√3

 • Question 13
  900 seconds
  Q.

  Pe planul triunghiului ABC, dreptunghic în A,

  cu catetele AB = 30 cm şi AC = 40 cm

  se consideră perpendiculara MA = 10 cm.

  Aflaţi lungimile segmentelor de dreaptă CB, respectiv MC.

  Rezultatul corect pentru BC este ...

  answer choices

  20

  25

  50

  40

 • Question 14
  900 seconds
  Q.

  Pe planul triunghiului ABC, dreptunghic în A, cu catetele

  AB = 30 cm şi AC = 40 cm se consideră perpendiculara MA = 10 cm.

  Distanţa de la M la BC este ...

  answer choices

  30

  45

  50

  26

Report Quiz
Join a game