Digitaliada -Teză semestrul I- clasa a VIII-a
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
22 QuestionsShow answers
 • Question 1
  300 seconds
  Q.

  Dacă Moş Nicolae soseşte pe 6 decembrie, iar Moş Crăciun pe 25 decembrie, atunci Moş Nicolae soseşte cu ……….. zile mai devreme decât Moş Crăciun.

  answer choices

  19

  18

  6

  25

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Dacă Moş Crăciun a împărţit câte un dar fiecărui copil al unei grupe de grădiniţă formată din 6 fete şi de două ori mai mulţi băieţi, atunci Moş Crăciun a împărţit ………………. daruri.

  answer choices

  12

  2

  18

  24

 • Question 3
  300 seconds
  Q.

  Într-o piaţă se vând brazi de Crăciun cu 40 lei, 50 lei şi 90 lei. Preţul mediu al unui brad de Crăciun este ……..…lei. (media aritmetică)

  answer choices

  180

  50

  90

  60

 • Question 4
  300 seconds
  Q.

  Nicoleta a primit de la Moş Nicolae o tabletă cu ecranul în formă de dreptunghi cu lungimea 32 cm şi lăţimea 18 cm. Aria ecranului tabletei este …………cm2.

  answer choices

  50

  100

  556

  576

 • Question 5
  300 seconds
  Q.

  Soluţia ecuaţiei 2x+5=25 este…………….………………

  answer choices

  5

  10

  -10

  20

 • Question 6
  300 seconds
  Q.

  Sub formă de interval:

  answer choices

  [-2; 5]

  (-2; 5)

  [-2; 5)

  (-2; 5]

  {-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

 • Question 7
  300 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului: (15x3 – 6x2) : (-3x) este……

  answer choices

  -3x

  3x2

  -5x2+2x

  5x2-2x

 • Question 8
  300 seconds
  Q.

  Suma numerelor întregi din intervalul [-3,5) este...

  answer choices

  1

  4

  9

  10

 • Question 9
  300 seconds
  Q.

  Dintre numerele a= 535\sqrt{3}   și b= 626\sqrt{2}   mai mare este :

  answer choices

  a

  b

  sunt egale

  nu se poate spune

 • Question 10
  300 seconds
  Q. În cubul ALGEBRIC, numărul muchiilor este egal cu ... .
  answer choices
  4
  8
  12
  16
 • Question 11
  300 seconds
  Q.

  Fie cubul ALGEBRIC. Dacă AL = 3 cm, atunci PAECB = ... cm.

  answer choices

  12

  16

  9

  12212\sqrt{2}

 • Question 12
  300 seconds
  Q. În cubul ALGEBRIC, AALGE = 25 cm2. Atunci suma muchiilor cubului este ... cm.
  answer choices
  25
  120
  60
  50
 • Question 13
  300 seconds
  Q. Pentru cubul ALGEBRIC, m(∢CEG) este ... °.
  answer choices
  60
  90
  45
  30
 • Question 14
  300 seconds
  Q.

  Cubul ALGEBRIC are muchia egală  323\sqrt{2}   cu cm. Atunci  PCAGP_{CAG}   = ... cm.

  answer choices

  18

  18√2

  9√2

  9

 • Question 15
  300 seconds
  Q. ( 5 + a )=
  answer choices
  25+5a+a2
  25-10a+a2
  25+10a+a2
  25-a2
 • Question 16
  300 seconds
  Q. ( a + 4 )( a – 4 ) =
  answer choices
  a2+16
  a2-4
  a2-8a+16
  a2-16
 • Question 17
  300 seconds
  Q.

   (453)2\left(4\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)^2  = ... .

  answer choices

   8081580-8\sqrt{15}  

   8381583-8\sqrt{15}  

   8341583-4\sqrt{15}  

   8041580-4\sqrt{15}  

 • Question 18
  300 seconds
  Q.

   2+3232+27\sqrt{2}+\sqrt{3}-2\sqrt{32}+\sqrt{27}-  412+38=4\sqrt{12}+3\sqrt{8}=  

  answer choices

   2+3\sqrt{2}+\sqrt{3}  

   243-\sqrt{2}-4\sqrt{3}  

   4234\sqrt{2}-\sqrt{3}  

  0

 • Question 19
  300 seconds
  Q.

  Numărul a este:

  answer choices

  0

  2

  pătrat perfect

  √2+√5

 • Question 20
  300 seconds
  Q.

  Fie CADOU o piramidă patrulateră regulată. Se știe că CA=AD= 8cm, iar CL perpendiculară pe (ADO). Înălțimii CL a piramidei are valoarea......

  answer choices

  8

  828\sqrt{2}

  424\sqrt{2}

  4

 • Question 21
  300 seconds
  Q.

  Fie CADOU o piramidă patrulateră regulată. Se știe că CA=AD= 8 cm. Lungimea apotemei piramidei este...

  answer choices

  4

   434\sqrt{3} 

   424\sqrt{2}  

  8

 • Question 22
  300 seconds
  Q.

  Cubul ALGEBRIC are suma ariilor fețelor egală cu 150 cm2. În el este impachetat un cadou legat cu un şnur ce uneşte pe fiecare faţă mijloacele muchiilor opuse şi este înnodat cu o fundă de 8 cm. Care este lungimea şnurului

  answer choices

  68

  158

  60

  38

Report Quiz
Join a game