DIGITALIADA VII. Teză - Oporelu
a year ago
akhilles
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
16 QuestionsShow answers
 • Question 1
  900 seconds
  Q.

  Fracţia 0,4 se scrie sub formă de fracţie ordinară ireductibilă ....

  answer choices
 • Question 2
  900 seconds
  Q.

  Care dintre numerele mai sus este mai mare?

  answer choices
 • Question 3
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului de mai sus este …

  answer choices

  1

  0

  2

 • Question 4
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului

  √25 + √49 - √16 este….

  answer choices

  100

  16

  8

  25

 • Question 5
  900 seconds
  Q.

  Alegeți trapezul ABCD dreptunghic:

  answer choices
 • Question 6
  900 seconds
  Q.

  Dacă măsura unghiului A al paralelogramului ABCD este de 82º atunci măsura unghiului B este de ...

  answer choices

  41º

  82º

  100º

  98º

 • Question 7
  900 seconds
  Q.

  Un dreptunghi ABCD are lăţimea BC = 6 cm şi lungimea AB =10 cm.

  Perimetrul dreptunghiului este ...

  answer choices

  16 cm

  32 cm

  60 cm

  12 cm

 • Question 8
  900 seconds
  Q.

  Un pătrat ABCD are perimetrul egal cu 12 cm.

  Latura pătratului este egală cu …

  answer choices

  3 cm

  36 cm

  48 cm

  4 cm

 • Question 9
  900 seconds
  Q.

  Un pătrat ABCD are perimetrul

  egal cu 12 cm.

  Aria pătratului ABCD este egală cu …

  answer choices

  16 cm2

  9 cm2

  36 cm2

  25 cm2

 • Question 10
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului mai sus este ...

  answer choices
 • Question 11
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul ecuației este ...

  answer choices
 • Question 12
  900 seconds
  Q.

  Un turist parcurge un traseu în două zile. În prima zi merge o treime din drum, în a doua zi 10 km. Care este lungimea totală a drumului?

  answer choices

  30 km

  15 km

  5 km

  20 km

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Se consideră dreptunghiul ABCD, în care AB = 20 cm, BC = 10 cm, punctul M este mijlocul laturii [DC], iar punctul N este simetricul punctului M față de AB.

  Alegeți figura potrivită:

  answer choices
 • Question 14
  900 seconds
  Q.

  Se consideră dreptunghiul ABCD, în care AB = 20 cm, BC = 10 cm, punctul M este mijlocul laturii [DC], iar punctul N este simetricul punctului M față de AB.

  Aflați măsura unghiului MBC.

  answer choices

  90°

  45°

  60°

  30°

 • Question 15
  900 seconds
  Q.

  Se consideră dreptunghiul ABCD, în care AB = 20 cm, BC = 10 cm, punctul M este mijlocul laturii [DC], iar punctul N este simetricul punctului M față de AB.

  Calculați aria triunghiului AMB.

  answer choices

  100 cm2

  40 cm2

  200 cm2

  50 cm2

 • Question 16
  900 seconds
  Q.

  Se consideră dreptunghiul ABCD, în care AB = 20 cm, BC = 10 cm, punctul M este mijlocul laturii [DC], iar punctul N este simetricul punctului M față de AB.

  ANBM este un ...

  answer choices

  trapez

  paralelogram

  dreptunghi

  pătrat

Report Quiz
Join a game