Teza clasa a V-a semestrul 1 2018-2019
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
14 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului 10+10:2 este egal cu …..

  answer choices

  10

  15

  5

  30

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Propoziţia ,, (2+3)2=22+32” este ……

  answer choices

  Adevărată

  Falsă

 • Question 3
  180 seconds
  Q.

  Dintre numerele a=320 şi b=230 este mai mare numărul …..

  answer choices

  a

  b

  Sunt egale

 • Question 4
  180 seconds
  Q.

  Ultima cifră a numărului 12532+45641 este...

  answer choices

  0

  5

  6

  1

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Un număr par este divizibil cu 5 dacă ultima cifră a numărului este ……

  answer choices

  0 sau 5

  5

  0

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  Soluţia ecuaţiei x-5=15 este egală cu ……

  answer choices

  20

  10

  75

  3

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  Câtul şi restul împărţirii numărului 1234 la 56 sunt...

  answer choices

  Cât 22 , rest 12

  Cât 2, rest 22

  Cât 22, rest 2

  Cât 202, rest 2

 • Question 8
  300 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului {1+2X[3+4X(5X6+7)]}:3-102= este ...

  answer choices

  0

  1

  10

  101

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  Media aritmetică a numerelor 20, 23 şi 47 este....

  answer choices

  23

  45

  30

  90

 • Question 10
  180 seconds
  Q.

  Media aritmetică a două numere este egală cu 15. Dacă unul din numere este egal cu 9, celălalt număr este ...

  answer choices

  21

  24

  6

  135

 • Question 11
  180 seconds
  Q.
  answer choices

  800, 805

  810, 855

  800, 855

  805, 809

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  Divizorii numărului natural 18 sunt:

  answer choices

  1, 2, 9, 18

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,18

  1, 2, 3, 6, 9, 18

  1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 18

 • Question 13
  300 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului 1+2+3+......+89+90= este.....

  answer choices

  185

  100

  5050

  4095

 • Question 14
  900 seconds
  Q.

  Mă numesc Maria şi sunt în clasa a V-a. Bunicul meu are 61 de ani. Sora mea Ana este cu 3 ani mai mică decât mine iar tata are cu 28 de ani mai mulţi decât mine. Împreună, vârsta noastră este egală cu cea a bunicului. Câţi ani am eu?

  answer choices

  11

  30

  12

  10

Report Quiz
Join a game