Geography

5th

Image

Paralelos e meridianos

19

36 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Son liñas imaxinarias que rodean a Terra, paralelas ao Ecuador.

  Paralelos

  Meridianos

  Latitude

  Lonxitude

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Son liñas imaxinarias que unen os dous polos.

  Paralelos

  Meridianos

  Latitude

  Lonxitude

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  O paralelo cero ou principal é ...

  Ecuador

  Greenwich

  Trópico de Cáncer

  Hemisferio N.

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags