มัทนะพาธา(ม.๕)
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  มัทนะพาธา มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด

  answer choices

  ความสดชื่นเหมือนดอกไม้

  ความสมหวังในรัก

  ความเจ็บปวดเดือดร้อน

  ความสับสนลึกลับ

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  จุดมุ่งหมายในการแต่งมัทนะพาธาคือสิ่งใด

  answer choices

  ชี้ให้เห็นโทษของความรัก

  ให้ซื่อตรงมั่นคงต่อความรัก

  ให้จริงใจต่อคนรัก

  ให้อภัยและเสียสละต่อกัน

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น

  answer choices

  ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์

  ความรักทำให้คนตาบอด

  ยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวาน

  ที่ว่ารักรักนั้นมันลุ่มหลง

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  วรรณคดีคำฉันท์แต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดใด

  answer choices

  ฉันท์ชนิดต่างๆ

  ฉันท์และกาพย์ชนิดต่างๆ

  ฉันท์ชนิดต่างๆกับร่าย

  ฉันท์กับโคลงชนิดต่างๆ

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ผู้แต่งเรื่องมัทนะพาธา ใช้กลวิธีใดมาตั้งชื่อเรื่อง

  answer choices

  ใช้ความหมายแปลกใหม่

  ใช้คำประทับใจ

  ใช้แก่นของเรื่อง

  ใช้คุณค่าของเรื่อง

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือฉากหรือสถานที่กำหนดให้ดำเนินเรื่อง

  answer choices

  เชิงผาหิมพานต์

  ป่าเหนือเมื่อดอกไม้บาน

  ชนบทของอินเดีย

  ดินแดนในจินตนาการของกวี

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือยุคสมัยที่กวีกำหนดให้เกิดขึ้น

  answer choices

  ภารตยุค

  ทรารวดี

  ศรีวิชัย

  ลพบุรี

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  อารมณ์ใดไม่ปรากฏในเรื่อง

  answer choices

  โลภะ

  โทสะ

  โมหะ

  อุเบกขา

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  เนื้อเรื่องมัทนะพาธามีลักษณะเป็นวรรณกรรมประเภทใด

  answer choices

  พงสาวดาร

  นิทาน

  เรื่องสั้น

  ประวัติศาสตร์

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  กวีมีจุดมุ่งหมายสร้างเรื่องราวประเภทใดขึ้น

  answer choices

  ความรู้

  ตำนาน

  ข้อเท็จจริง

  ข้ออ้างอิง

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ไม้เรียกผะกากุพ ชะกะสีอรุณแสง

  ปานแก้มแฉล้มแดง ดรุณี ณ ยามอาย

  ดอกใหญ่และเกสร สุวคนธะมากมาย

  อยู่ทนบวางวาย มธุรสขจรไกล

  อีกทั้งสะพรั่งหนาม ดุจเข็มประดับไว้

  ผึ้งเขียวสิบินไขว่ บ่มิใคร่จะห่างเหิน


  บทประพันธ์ข้างต้นเป็นคำประพันธ์ชนิดใด

  answer choices

  อินทรวงส์ฉันท์

  อินทรวิเชียรฉันท์

  อุเปนทรวิเชียรฉันท์

  อุปชาติฉันท์

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ไม้เรียกผะกากุพ ชะกะสีอรุณแสง

  ปานแก้มแฉล้มแดง ดรุณี ณ ยามอาย

  ดอกใหญ่และเกสร สุวคนธะมากมาย

  อยู่ทนบวางวาย มธุรสขจรไกล

  อีกทั้งสะพรั่งหนาม ดุจเข็มประดับไว้

  ผึ้งเขียวสิบินไขว่ บ่มิใคร่จะห่างเหิน


  คำฉันท์ข้างต้นเป็นโวหารชนิดใด

  answer choices

  อธิบาย

  บรรยาย

  พรรณนา

  สาธก

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  ไม้เรียกผะกากุพ ชะกะสีอรุณแสง

  ปานแก้มแฉล้มแดง ดรุณี ณ ยามอาย

  ดอกใหญ่และเกสร สุวคนธะมากมาย

  อยู่ทนบวางวาย มธุรสขจรไกล

  อีกทั้งสะพรั่งหนาม ดุจเข็มประดับไว้

  ผึ้งเขียวสิบินไขว่ บ่มิใคร่จะห่างเหิน


  คุณสมบัติใดไม่ได้กล่าวถึง

  answer choices

  รูป

  สี

  กลิ่น

  รส

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ไม้เรียกผะกากุพ ชะกะสีอรุณแสง

  ปานแก้มแฉล้มแดง ดรุณี ณ ยามอาย

  ดอกใหญ่และเกสร สุวคนธะมากมาย

  อยู่ทนบวางวาย มธุรสขจรไกล

  อีกทั้งสะพรั่งหนาม ดุจเข็มประดับไว้

  ผึ้งเขียวสิบินไขว่ บ่มิใคร่จะห่างเหิน


  คำฉันท์ในข้อใดมีพยางค์ และครุ ลหุ ต่างจากฉันท์ข้างต้น

  answer choices

  บุ่งข้าวเขียวขจี สีสดชื่อระรื่นลมไหว

  ปูปลาจะคลาไคล แวะและเล็มตะไคร่เขียว

  สาหร่ายก็ชูช่อ ดุจะล้ออรุณเชียว

  ถ้าหากจะแลเหลียว ก็มิพบยุพาพาน

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือผลที่เกิดขึ้นจากการที่มายาวินใช้เวทมนตร์สะกดมัทนา

  answer choices

  ดูราวละเมอ เผลอเผลอฤดี ประดุจไม่มี ชีวิตจิตใจ

  โยคะอันขลัง บังคับได้จน ให้ตอบยุคล ได้ตามต้องการ

  นงคราญฉลอง รองพระบาทไซร้ ข้าอาจผูกใจ ไว้ด้วยมนตรา

  เสียแรงเรารัก สมัครใจครัน อยากให้นางนั้น สมัครรักตอบ

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  มัทนะพาธา ได้เค้าโครงเรื่องมาจากที่ใด

  answer choices

  รามายนะของอินเดีย

  นิยายกรีกโบราณ

  จากตำนานของชาวมาลายู

  จากจินตนาการของกวี

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  ใครคือชื่อของวิทยาธรในเรื่อง มัทนะพาธา

  answer choices

  สุเทษณ์

  ชัยเสน

  มายาวิน

  กาละทรรศิน

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  มัทนะพาธา หมายความว่าย่างไร

  answer choices

  ตำนานดอกกุหลาบ

  ความเดือดร้อนเพราะความรัก

  ความปลื้มปีติ

  ความสมหวังในรัก

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  คำว่า “ ประติชญา” หมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  คำมั่นสัญญา

  คนไม่มีสัจจะ

  บุพเพสันนิวาส

  ความเป็นทุกข์

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  คำว่า “ มิลักขู” หมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  คำพูดที่ไม่ดี

  ดอกไม้

  คนป่าเถื่อน

  เทวดา

Report Quiz
Join a game