Present Continuous
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
13 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Czasu teraźniejszego Present Continuous używamy w odniesieniu do:

  answer choices

  czynności, które mają miejsce w tej chwili

  opisu obrazka lub fotografii

  faktów

  zwyczajów, codziennych czynności

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  W czasie Present Continuous zdania tworzymy przy użyciu:

  answer choices

  czasownika "być" w odpowiedniej formie

  czasownika z końcówką -s

  czasownika z końcówką -ing

  słów "do/does"

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  W twierdzeniach czasownik "być" ma następujące formy:

  answer choices

  do

  am

  are

  is

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Poprawne zdanie twierdzące to np.:

  answer choices

  I am to my friend.

  I talk to my friend.

  I talking to my friend.

  I am talking to my friend.

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  W przeczeniach czasownik "być" ma następujące formy:

  answer choices

  don't/doesn't

  am not = 'm not

  are not = aren't

  is not = isn't

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Poprawne zdanie przeczące to np.:

  answer choices

  I'm not to Mrs. Jackowska.

  I not listening to Mrs. Jackowska.

  I don't listen to Mrs. Jackowska

  I'm not listening to Mrs. Jackowska

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  W czasie Present Continuous w pytaniach:

  answer choices

  używamy słów do/does

  zamieniamy kolejność rzeczownika i czasownika

  dodajemy dodatkowe słowo: czy

  dodajemy znak zapytania

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Poprawne zdanie pytające to np.:

  answer choices

  You are doing your task?

  You doing your task?

  Are you your task?

  Are you doing your task?

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Krótka odpowiedź składa się z:

  answer choices

  1 słowa

  2 słów

  3 słów

  4 słów

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Poprawna krótka odpowiedź to np.:

  answer choices

  Yes, he.

  Yes, he is.

  No, he.

  No, he isn't.

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Pytania szczegółowe tworzymy przy użyciu słów:

  answer choices

  who

  what

  when

  where

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Poprawne pytanie szczegółowe to np.:

  answer choices

  What you are doing?

  What you doing?

  What are you?

  What are you doing?

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Określenia czasu używane w czasie Present Continuous to np.:

  answer choices

  always

  usually

  now

  at the moment

Report Quiz
Join a game