Polacy podczas II wojny światowej
a year ago
wiatr
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
29 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  Czasowe zajęcie państwa lub jego części przez siły zbrojne i wprowadzenie tam własnej, faktycznej władzy to:

  answer choices

  podbój

  ekspansja

  okupacja

  konspiracja

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  Obszar oznaczony kolorem zielonym widoczny na mapie to:

  answer choices

  Ziemie wcielone do III Rzeszy.

  Generalne Gubernatorstwo

  Obszary wcielone do ZSRR

  Obszary pod okupacją sowiecką.

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Czym była łapanka?

  answer choices

  Nadzwyczajny pobór do wojska niemieckiego

  Wywóz obywateli polskich do łagrów w celu odizolowania ich od społeczeństwa.

  Deportacje Polaków do Generalnego Gubernatorstwa

  Zatrzymania na ulicach okupowanych miast przypadkowych przechodniów w celu uwięzienia ich, przesiedlenia, umieszczenia w obozach bądź skierowania na przymusowe roboty.

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  Getto to:

  answer choices

  Obóz zagłady dla Żydów

  teren dawnego obozu koncentracyjnego

  Wydzielona dzielnica miasta dla Żydów

  Warszawa w czasie okupacji

 • Question 5
  10 seconds
  Q.

  Do agresji którego państwa nawiązuje ręka i umieszczony na niej znak graficzny?

  answer choices

  ZSRR

  Japonia

  III Rzesza

  Państwa Osi

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  Jakie symbole umieszczali Polacy w czasie okupacji?

  answer choices

  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Podaj w jakim okresie trwało Powstanie Warszawskie?

  answer choices

  01.09.1939 - 17.09.1939 roku

  22.06.1941 - 01.08.1941

  01.08.1944 - 02.10.1944.

  01.05.1945 - 08.05.1945

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  Polacy ratujący Żydów podczas okupacji niemieckiej otrzymywali medal:

  answer choices

  Świętego Jerzego

  "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"

  Order Virtuti Militari

  Kawalera Orderu "Żegota"

 • Question 9
  30 seconds
  Q. Naczelnym wodzem PSZ po klęsce kampanii wrześniowej został
  answer choices
  Władysław Raczkiewicz
  Władysław Anders
  Władysław Sikorski
  Tadeusz Kutrzeba
 • Question 10
  20 seconds
  Q. Układ Sikorski-Majski  został podpisany
  answer choices
  23 sierpnia 1939 r.
  28 września 1939 r.
  30 lipca 1941 r.
  25 kwietnia 1943 r.
 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Ignacy Mościcki po internowaniu w Rumunii na swego następcę wyznaczył:

  answer choices

  Władysława Raczkiewicza

  Władysława Sikorskiego

  Kazimierza Sosnkowskiego

  Władysława Andersa

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  W roku 1943 został ponownie zerwane stosunki dyplomatyczne polski ze ZSRR jaka była tego przyczyna:

  answer choices

  Wyprowadzenie wojsk polskich z ZSRR

  Odkrycie masowych grobów w Katyniu

  Katastrofa w Gibraltarze

  Złe traktowanie Polaków na Syberii

 • Question 13
  20 seconds
  Q.

  Pierwszym komendantem gøównym AK był

  answer choices

  Michał Karaszewicz-Tokarzewski

  Jan Karski

  Tadeusz Rowecki

  Leopold Okulicki

 • Question 14
  20 seconds
  Q.

  Konspiracyjna nazwa polskiego harcerstwa to

  answer choices

  Czarne Szeregi

  tajne komplety

  Szare Szeregi

  Związek Jaszczurczy

 • Question 15
  20 seconds
  Q.

  Akcja "Wieniec" to

  answer choices

  zamach na Franza Kutscherę

  akcja odbicia więźniów

  wysadzenie linii kolejowych

  wyroki śmierci na konfidentach

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Największą organizacją zbrojną polskiego państwa podziemnego był/a/y ?

  answer choices

  Związek Walki Czynnej

  Armia Krajowa

  Polska Armia Ludowa

  Narodowe Siły Zbrojne

 • Question 17
  10 seconds
  Q.

  Walki w Warszawie w godzinę „W” wybuchły o godzinie:

  answer choices

  15

  17

  18

  19

 • Question 18
  10 seconds
  Q.

  Kto wydał rozkaz o wybuchu powstania?

  answer choices

  gen. Tadeusz Komorowski, pseud. Bór

  gen. August Emil Fieldorf, pseud. Nil

  gen. Władysław Sikorski

  Edward Śmigły-Rydz

 • Question 19
  10 seconds
  Q.

  Pojazd pancerny, skonstruowany przez powstańców, nazywał się:

  answer choices

  ''Jacuś''

  ''Kubuś''

  ''Romek''

  ''Janek''

 • Question 20
  10 seconds
  Q.

  Ile dni trwało Powstanie Warszawskie?

  answer choices

  64

  65

  62

  63

 • Question 21
  10 seconds
  Q.

  Powstanie Warszawskie zostało zorganizowane w ramach akcji:

  answer choices

  ,,Błyskawica''

  ,,Strzała''

  ,,Burza''

  ,,Piorun''

 • Question 22
  10 seconds
  Q.

  Kiedy nastąpiła oficjalna kapitulacja?

  answer choices

  3 października 1944

  28 września 1944

  13 października 1944

  30 września 1944

 • Question 23
  30 seconds
  Q. Data wybuchu i nazwisko przywódcy powstania w getcie warszawskim.
  answer choices
  1 sierpnia 1944, gen Bór Komorowski
  19 kwietnia 1943, Marek Edelman
  8 maja 1943 Mordechaj Anielewicz
  1 sierpnia 1944, gen  Gieorgij Żukow
 • Question 24
  30 seconds
  Q. Dzieci w powstaniu warszawskim
  answer choices
  nie brały udziału
  walczyli tak jak dorośli
  służyli jako łącznicy i sanitariusze
  organizowali pułapki na żołnierzy niemieckich
 • Question 25
  30 seconds
  Q. Tajna, nielegalna działalność skierowana przeciwko władzom to
  answer choices
  okupacja
  konspiracja
  propaganda
  kolektywizacja
 • Question 26
  30 seconds
  Q. W 1943 roku wybuchło powstanie w getcie
  answer choices
  lwowskim
  łódzkim
  częstochowskim
  warszawskim
 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  Które z wydarzeń było chronologicznie ostatnie(najmłodsze)

  answer choices

  Bitwa o Anglię

  Obrona Tobruku

  Katastrofa w Gibraltarze

  Bitwa pod Monte Cassino

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  które z wydarzeń jest chronologicznie pierwsze (najstarsze)

  answer choices

  Powstanie Warszawskie

  Powstanie W Getcie Warszawskim

  Obrona Tobruku

  Bitwa o Anglię

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  które osoby są związane z Armią Krajową

  answer choices

  Generał Stefan Rowecki

  Generał Leopold Okulicki

  Pułkownik Antoni Chruściel

  Generał Stanisław Maczek

Report Quiz
Join a game