Matemaatika
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
8 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  Kui kahel murrul on võrdsed lugejad, siis on _____ see murd, mille nimetaja on suurem.

  answer choices

  suurem

  juku

  väiksem

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  Segaarvude liitmisel liidame täisosad eraldi ja ________ _________.

  answer choices

  liidame tulemused

  murdosa lahutame

  murdosa eraldi

  lahutame tulemused

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Kui murru lugejat ja nimetajat korrutada või jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga, siis saadud murd ja antud murd esitavad võrtset osa tervikust ehk need_______ on_______.

  answer choices

  võrdsed on murrud

  võrdne on murd

  võrdub on murruga

 • Question 4
  5 seconds
  Q.

  Kui mul on 10 spinnerit ja ma ostan 5 juurde. Mitu spinnerit mul siis on?

  answer choices

  13

  15

  5

  15

 • Question 5
  10 seconds
  Q.

  Kahest ühenimelisest on ______ see, mille lugeja on ______.

  answer choices

  suurem

  vähem

  surem

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  Kui mul on kodus 42kana kes kõik munesid 1muna.Siis mitu kana mul on?

  answer choices

  84kana

  67kana

  42kana

  42kana ja 42muna

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  Miks meil elus murdude ühenimeliseks teisendamist vaja läheb?

  answer choices

  tegelikult polegi vaja

  heade hinnete jaoks

  selleks, ei saada matemaatika õpetajateks ning seda edasi õpetada

  et saata juurde teadmiseid

 • Question 8
  10 seconds
  Q.

  Kordarv esitub alati ...

  answer choices

  algarvuliste tegurite korrutises

  algarvuliste tegurite korrutis

  algarvuliste tegurite korrutisena

Report Quiz
Join a game