Other

University

Image

Ilmu Ketamadunan & Tamadun Melayu

787
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  2 minutes
  1 pt

  Semua kenyataan berikut adalah benar KECUALI

  Agama adalah asas pembinaan tamadun

  Tamadun berkembang tanpa dipengaruhi oleh budaya

  Budaya mengalami perubahan, mengembang dan merosot

  Tamadun bukanlah agama atau budaya sesuatu masyarakat

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Perkataan umran dan hadarah diperkenalkan oleh

  Al-Farabi

  Said Hawa

  Jurji Zaidan

  Ibnu Khaldun

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  1 minute
  1 pt

  Ibnu Khaldun membicarakan mengenai ilmu ketamadunan melalui bukunya

  Al-Muqaddimah

  Ahkam al-Sultaniah

  Jahiliah Moden

  Tarikh al-Tamaddun

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?