Ilmu Ketamadunan & Tamadun Melayu
a year ago
humairaimtiyaz
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Semua kenyataan berikut adalah benar KECUALI

  answer choices

  Agama adalah asas pembinaan tamadun

  Tamadun berkembang tanpa dipengaruhi oleh budaya

  Budaya mengalami perubahan, mengembang dan merosot

  Tamadun bukanlah agama atau budaya sesuatu masyarakat

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Perkataan umran dan hadarah diperkenalkan oleh

  answer choices

  Al-Farabi

  Said Hawa

  Jurji Zaidan

  Ibnu Khaldun

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Ibnu Khaldun membicarakan mengenai ilmu ketamadunan melalui bukunya

  answer choices

  Al-Muqaddimah

  Ahkam al-Sultaniah

  Jahiliah Moden

  Tarikh al-Tamaddun

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Siapakah sarjana yang memperkenalkan perkataan madaniyyah?

  answer choices

  Al-Farabi

  Farid Wajdi

  Sayyid Qutb

  Malik Bennabi

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Perkataan-perkataan berikut membawa pengertian tamaddun KECUALI

  answer choices

  hadarah

  kebudayaan

  perpaduan

  urbanization

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Barat menilai ketamadunan sesebuah masyarakat berdasarkan ...

  answer choices

  agama

  kesopanan

  kerohanian

  kebendaan

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  Arnold Toynbee membahagikan peringkat kejatuhan tamadun kepada ...

  answer choices

  kehancuran, kemerosotan dan kejatuhan

  kemerosotan, kelalaian dan ketinggalan

  keretakan, perpecahan dan kejatuhan

  kelalaian, kealpaan dan kejatuhan

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  Menurut Ibnu Khaldun, masyarakat berpegang kuat kepada semangat asabiyyah pada tahap _______________ sesebuah tamadun.

  answer choices

  pertengahan

  kemerosotan

  permulaan

  perkembangan

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  Ibnu Khaldun mengatakan apabila masyarakat mula meninggalkan ajaran agama, maka berlakulah _____________ sesebuah tamadun.

  answer choices

  kemajuan

  kehancuran

  pembangunan

  kegemilangan

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  Berikut adalah BENAR antara jenis-jenis interaksi antara tamadun.

  answer choices

  Tidak berlaku dalam lingkungan budaya dan peradaban yang sama

  Berlaku dengan budaya dan tamadun yang berbeza

  Tidak berlaku pada peringkat tempatan

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  Apakah nama lain bagi Tamadun Melayu?

  answer choices

  Gugusan kepulauan Melayu

  Kepulauan Melayu-Indonesia

  Tanah Jawa

  Alam Melayu

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  Istilah Melayu merujuk kepada tiga perkara yang berbeza iaitu ...

  answer choices

  ras, budaya dan bahasa

  bahasa, etnik dan budaya

  agama, budaya dan etnik

  bahasa, ras dan etnik

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  ______________ merupakan nilai paling utama yang merubah landskap kepercayaan orang Melayu daripada zaman Hindu-Buddha.

  answer choices

  Syariah

  Akhlak

  Akidah

  Budaya

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  Kesultanan Melayu Melaka mula menerima Islam ketika pemerintahan ...

  answer choices

  Sultan Mansur Syah

  Sultan Muzaffar Syah

  Parameswara

  Majapahit

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  Berikut adalah kerajaan alam Melayu yang wujud selepas kedatangan Islam.

  answer choices

  Srivijaya

  Majapahit

  Perlak

  Lembah Bujang

 • Question 16
  120 seconds
  Q.

  Kedatangan Islam ke alam Melayu mempunyai pelbagai teori kerana ...

  answer choices

  dakwah Islam disebarkan melalui pelbagai kaedah.

  ahli sejarah tersalah dalam membuat catatan.

  dakwah Islam disebarkan melalui lisan sahaja.

  Islam milik semua.

 • Question 17
  120 seconds
  Q.

  Kepercayaan berasaskan animisme dalam persejarahan awal di rantau Alam Melayu merujuk kepada kepercayaan bahawa ...

  answer choices

  roh dan semangat tersebut perlu dipuja kerana mendatangkan kesan yang buruk sahaja kepada manusia.

  kehidupan masyarakat tanpa sebarang pantang-larang.

  penyembahan kepada patung-patung yang diukir.

  setiap benda (objek) ada jiwa, roh dan semangat yang mempunyai perwatakan sendiri.

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  Menurut ________________ Perlembagaan Malaysia, orang Melayu itu mestilah beragama Islam, berbahasa melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu.

  answer choices

  Perkara 153 (1)

  Perkara 11 (1)

  Perkara 160 (2)

  Perkara 3 (1)

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  Berikut merupakan tokoh yang memperakui teori kedatangan Islam ke Alam melayu melalui Arab.

  answer choices

  Snouck Horgronje

  J.P Moquette

  John Crowford

  Emanuel Godinho

 • Question 20
  120 seconds
  Q.

  Candi Lembah Bujang, Borobudur dan Angkor Wat adalah merupakan monumen __________________ yang wujud di alam Melayu.

  answer choices

  penjajah

  keagamaan

  pendidikan

  perdagangan

Report Quiz
Join a game