QUIZ
Digitaliada VI. Test unghiuri
3 years ago by
20 questions
Q.

Un unghi este ascuțit dacă

answer choices

are măsura egală cu 900

are măsura mai mare de 900

are măsura mai mică de 900

are măsura egală cu 1800

Q.

Un unghi obtuz are măsura

answer choices

mai mare decât 900

egală cu 900

mai mică decât 900

egală cu 1800

Q.

Două unghiuri sunt suplementare dacă

answer choices

au suma măsurilor 900

au suma măsurilor 1800

sunt congruente

sunt adiacente

Q.

Două unghiuri sunt complementare dacă

answer choices

au suma măsurilor egală cu 1800

au suma măsurilor mai mare decât 900

au suma măsurilor mai mică decât 900

au suma măsurilor egală cu 900

Q.

Complementul unghiului de 650 are măsura de...

answer choices

350

1150

250

1250

Q.

Suplementul unghiului cu măsura de 700 are măsura de...

answer choices

20o

110o

50

750

Q.

Diferenţa măsurilor a două unghiuri complementare este de 200 .Măsurile lor sunt egale cu

answer choices

300 și 600

1000 și 800

550 și 350

330 și 570

Q.

Fie unghiurile <AOB, <BOC, <COD şi <DOA în jurul punctului O astfel încât: <AOB = 50°, <BOC = 100°, <COD este cu 30° mai mare decât <DOA. Măsurile <COD şi <DOA sunt:

answer choices

1000 și 700

1200 și 800

300 și 1800

1200 și 900

Q.

Care din urmatoarele perechi de unghiuri sunt complementare:

answer choices

∢A=430 și ∢B=570

∢X=23042’27’’ și ∢Y=66017’33’’

∢C=300 și ∢D=70o

∢E=82030’și ∢F=8030’

Q.

Fie ∢AOB și ∢BOC două unghiuri adiacente. Dacă ∢AOC=930 și ∢AOB=600, atunci măsura ∢BOC este:

answer choices

153o

430

330

1800

Q.

Semidreapta OP este bisectoarea ∢MON. Dacă măsura ∢MOP=250, atunci ∢MON are:

answer choices

12030'

650

500

600

Q.

Fie ∢O1,∢O2,∢O3,∢O4 patru unghiri formate de două drepte concurente în punctul O. Dacă masura ∢O2 este egală cu 300 , atunci măsurile celor 4 unghiuri sunt:

answer choices

300,1500,300,1500

750,1050,1750,50

800,1100,800,1100

750,1050,750,1050

Q.

Două unghiuri se numesc adiacente dacă laturile lor sunt semidrepe opuse.

answer choices

Adevărat

Fals

Q.

Suma măsurilor unghiurilor în jurul unui punct este 1800.

answer choices

Fals

Adevărat

Q.

Măsurile a două unghi suplementare care sunt opuse la vârf sunt:

answer choices

1000 și 800

450 și 450

1200 și 600

900 și 900

Q.

Fie ∢O1,∢O2,∢O3 trei unghiri în jurul punctului O. Dacă măsurile lor sunt trei numere naturale consecutive atunci ele sunt:

answer choices

1180, 1200 și 1200

1190 ,1200, 1240

1200,1200,1200

1190,1200,1210

Q.

1) Unde este situată bisectoarea unui unghi ?

answer choices

în interiorul unghiului

în exteriorul unghiului

bisectoarea este o dreaptă

nu există bisectoare pentru unghi

Q.

3) Unitatea de măsură în sistemul internațional folosită pentru unghiuri se numește ......

answer choices

minut

grad

secundă

minut,secundă, grad

Q.

unghiurile opuse a vârf sunt

answer choices

congruente

diferite

suplementare

complementare

Q.

unghiul drept are masura de

answer choices

45

90

30

Quizzes you may like
18 Qs
Divizibilitate
549 plays
12 Qs
Paralelogramul
96 plays
9 Qs
Alcadiene
75 plays
20 Qs
Spanish Sports Vocab
2.1k plays
Other
17 Qs
Nochevieja
6.1k plays
Spanish - 1, Spanish - 2
10 Qs
Los Simpsons Trivia
4.8k plays
20 Qs
Billy y Las Botas
2.6k plays
Spanish - 1, Spanish - 2
16 Qs
Las Profesiones
8.8k plays
Why show ads?
Report Ad