Test de evaluare, patrulatere, arii
a year ago
dalinflorin75
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
18 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  1. Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egală cu … °.

  answer choices

  180o

  90o

  360o

  200o

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Segmentul determinat de mijloacele laturilor neparalele ale unui trapez se numeşte …

  answer choices

  Baza mică

  Baza mare

  Mediană

  Linie mijlocie

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Paralelogramul care are un unghi drept se numeşte …

  answer choices

  Romb

  Dreptunghi

  Pătrat

  Trapez

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Patrulaterul care are două laturi paralele şi două neparalele se numeşte …

  answer choices

  Trapez

  Paralelogram

  Dreptunghi

  Romb

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Perimetrul unui pătrat cu latura de 5 cm este egal cu …

  answer choices

  25 cm

  20 cm

  10 cm

  16 cm

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aria triunghiului ABC din figura de mai sus este egală cu ...

  answer choices

  18 cm2

  80 cm2

  40 cm2

  36 cm2

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  În figura de mai sus (AD) este mediană în triunghiul ABC. Dacă aria triunghiului ABC este 20 cm2, atunci aria triunghiului ABD este egală cu:

  answer choices

  20 cm2

  10 cm2

  15 cm2

  5 cm2

 • Question 8
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aria paralelogramului ABCD din figura de mai sus este egală cu:

  answer choices

  42 cm2

  21 cm2

  13 cm2

  26 cm2

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Aria rombului cu diagonalele de 12 cm și 10 cm este egală cu:

  answer choices

  120 cm2

  60 cm2

  22 cm2

  44 cm2

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  În figura de mai sus ABCD este paralelogram, iar măsura unghiului A este egală cu 70o. Atunci măsura unghiului C este egală cu:

  answer choices

  110o

  180o

  170o

  70o

 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  În figura de mai sus ABCD este paralelogram, iar măsura unghiului A este egală cu 70o. Atunci măsura unghiului B este egală cu:

  answer choices

  110o

  180o

  170o

  70o

 • Question 12
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un romb are perimetrul egal cu 20 cm. Lungimea unei laturi a rombului este egală cu:

  answer choices

  20 cm

  4 cm

  16 cm

  5 cm

 • Question 13
  300 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un dreptunghi ABCD are perimetrul egal cu 48 cm, iar lungimea este egală cu dublul lățimii. Aria dreptunghiului este egală cu:

  answer choices

  48 cm2

  96 cm2

  128 cm2

  64 cm2

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  În figura de mai sus ABCD este romb, iar măsura unghiului BAC este egală cu 35o. Atunci măsura unghiului BAD este egală cu:

  answer choices

  35o

  70o

  110o

  90o

 • Question 15
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  În figura de mai sus triunghiul ABC este dreptunghic, având lungimile catetelor AB= 4 cm, respectiv AC= 6 cm. Aria triunghiului este egală cu:

  answer choices

  24 cm2

  10 cm2

  20 cm2

  12 cm2

 • Question 16
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  În figura de mai sus ABCD este dreptughi, iar O este intersecția diagonalelor sale. Dacă OC = 5 cm, atunci AC + BD este egal cu:

  answer choices

  10 cm

  20 cm

  5 cm

  25 cm

 • Question 17
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  În figura de mai sus ABCD este trapez, având baza mare, DC = 20 cm, baza mică, AB = 16 cm, iar înălțimea AE =10 cm. Aria trapezului este egală cu:

  answer choices

  320 cm2

  180 cm2

  360 cm2

  46 cm2

 • Question 18
  180 seconds
  Report an issue
  Q.

  Un trapez ABCD (AB//CD) are lungimea bazei mari, AB = 20 cm, iar lungimea bazei mici CD = 10 cm. Lungimea liniei mijlocii a trapezului este egală cu:

  answer choices

  30 cm

  200 cm

  15 cm

  100 cm

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game