TRIAL SPM PAI (LL)
a year ago
dayah123456
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
40 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Berikut manakah yang benar mengenai syirik

  answer choices

  Tidak percaya kepada Allah Taala

  Mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW

  Permintaan dan perlindungan kepada sesuatu selain Allah Taala

  Menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu pada zat, sifat dan

  perbuatan-Nya

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

   Sentiasa berdusta

   Memungkiri janji

   Mengkhianati amanah yang diberi


  Amalan di atas ialah contoh

  answer choices

  Khurafat

  Syirik

  Nifak

  Sihir

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan berikut adalah tanggungjawab anak terhadap ibu bapa kecuali

  answer choices

  Berbuat baik kepada mereka walaupun berlainan agama

  Mentaati perintah mereka walaupun bertentangan dengan Islam

  Menunaikan wasiat mereka

  Menjaga kebajikan mereka

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Berikut adalah cara untuk memelihara akidah supaya tidak terpengaruh dengan ajaran sesat

  i Mempelajari asas akidah dengan ulamak yang muktabar

  ii Mencintai Allah dan Rasul lebih daripada yang lain

  iii Melaksanakan segala perintah Allah Taala

  iv Mengasihi sesama manusia kerana Allah Taala

  answer choices

  i dan iii

  i dan ii

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

   Beriktikad bahawa pelaku dosa besar adalah kafir

   Mengkafirkan golongan Islam yang tidak sealiran dengan mereka

   Membataskan sumber syariat Islam hanya kepada al Quran sahaja


  Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan golongan

  answer choices

  Ahli Sunnah Waljamaah

  Khawarij

  Syiah Imamiyyah

  Bahai

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Amalan yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah haji yang mengerjaka ibadat haji. Jika tertinggal salah satunya, haji sah namun dikenakan dam


  Pernyataan di atas adalah merujuk kepada

  answer choices

  Perkara rukun haji

  Perkara sunat haji

  Perkara wajib haji

  Haji ifrad

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Yang manakah antara berikut, bukan larangan ketika ihram bagi jemaah haji wanita semasa menunaikan ibadat haji

  answer choices

  Memotong kuku

  Menutup muka dan dua tapak tangan

  Berburu binatang darat

  Memakai pakaian berjahit

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

   Menggunakan alat atau pisau yang tumpul

   Tidak membaca basmalah


  Pernyataan di atas berkaitan dengan hukum dalam ibadat sembelihan iaitu

  answer choices

  Makruh

  Sunat

  Haram

  Wajib

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Antara prinsip-prinsip insuran termasuklah


  i Tiada unsur gharar pada bayaran manfaat

  ii Tiada jaminan kepada ahli yang ditimpa masalah

  iii Bertujuan memberi keuntungan yang saksama kepada ahli

  iv Pihak insuran dapat mengambil faedah yang lumayan daripada ahli

  answer choices

  i dan ii

  ii dan iii

  i dan iii

  iii dan iv

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Mengapakah Islam mengharuskan seseorang lelaki melihat bakal isterinya

  i Supaya berpuas hati dengan pilihan yang dibuat

  ii Dapat membuat keputusan yang cepat

  iii Dapat menilai dengan calon yang lain

  iv Dapat mengelak berlaku penipuan

  answer choices

  i dan ii

  i dan iv

  ii dan iii

  iii dan iv

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Yang berikut adalah sebab yang mengharuskan seseorang isteri menuntut

  fasakh kecuali

  answer choices

  suami hilang

  suami melakukan kezaliman

  suami tidak memberi nafkah

  suami berkahwin lain

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  " Aku talak engkau dengan bayaran sebanyak RM5 ribu "

  Pernyataan di atas merujuk kepada

  answer choices

  Khuluk

  Talak

  Fasakh

  Li'an

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Yang berikut adalah pernyataan mengenai Ibnu Khaldun

  i Pernah memegang jawatan sebagai Ketua Hakim Negara

  ii Mencipta bahan-bahan sejarah untuk kajian sejarawan selepasnya

  iii Mengemukakan idea-idea tentang pembinaan sesebuah tamadun

  iv Belajar kesusasteraan arab dengan al-Syeikh Muhammad

  answer choices

  i, ii dan iii

  i, ii dan iv

  i,iii dan iv

  ii, iii dan iv

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Saidina Uthman Bin Affan digelar Zunurain kerana

  answer choices

  Menantu kesayangan Rasulullah SAW

  Beliau telah mengahwini dua orang puteri Rasulullah SAW

  Beliau tidak pernah menyembah berhala

  Beliau dijamin syurga oleh Rasulullah SAW

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Dewan atau jabatan ini ditubuhkan bagi menguruskan hal ehwal ketenteraan pada zaman kerajaan Umaiyah. Dewan tersebut dikenali

  answer choices

  Dewan al- Jund

  Dewan al-Kharaj

  Baitul Hikmah

  Baitul Mal

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  " Ialah Perdana Menteri yang bertindak sebagai ketua pentadbir yang dibantu menteri-menteri dan jabatan-jabatan kerajaan "


  Pernyataan di atas merujuk kepada jawatan pada zaman kerajaan Abbasiah iaitu

  answer choices

  Khalifah

  Pegawai kerajaan

  Gabenor

  al-Wazir

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

   Berdasarkan syariat Islam

   Mengetahui batasan dan kemampuan akal

   Mengetahui risiko yang akan berlaku


  Pernyataan di atas merujuk kepada adab

  answer choices

  berjihad

  berfikir

  berzikir

  bermuhasabah

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Antara berikut yang manakah contoh aktiviti rekreasi pasif

  i Bersiar-siar

  ii Mendaki bukit

  iii Berkelah

  iv Menunggang kuda

  answer choices

  i dan ii

  ii dan iii

  ii dan iv

  i dan iii

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

   Mempelajari Islam

   Menyebarkan ilmu

   Mengamalkan ajaran Islam


  Pernyataan di atas merujuk kepada peringkat jihad

  answer choices

  Menghapuskan kemungkaran

  Menghapuskan kezaliman

  Memperbaiki diri

  Melawan syaitan

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Pernyataan manakah yang menerangkan tentang adab-adab memberi hadiah

  atau sedekah

  i Niat ikhlas

  ii Memberi barang yang disayangi

  iii Dilakukan di depan orang ramai

  iv Tidak mengungkit pemberian

  answer choices

  i,ii dan iv

  i,ii dan iii

  ii,iii dan iv

  i, iii dan iv

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  Maksud _____________ ialah kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan

  konsep tauhid dan syariat Islam.

  answer choices

  SYIRIK

  KHURAFAT

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  Jenis-jenis kufur ialah:

  • kufur nikmat
  • _______________________-P
  answer choices

  HAKIKAT

  ISTIQAMAH

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  Antara kesan kemanisan iman ialah ___________________ sesama manusia hanya kerana Allah SWT.

  answer choices

  MENGASIHI

  MEMURKAI

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  Pegangan Syiah Batiniah:

  • Beriktikad Saidina Ali dan imam mereka sebagai tuhan
  • Imam Muhammad bin al-Hanafiah masih hidup
  • Q- ____________________


  Q ialah __________________

  answer choices

  IMAM BERTAMBAH DAN BERKURANG

  MENGHALALKAN MINUM ARAK

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  Pengetahuan yang lengkap tentang asas-asas Ahli Sunnah Wal Jamaah dapat membantu seseorang membezakan antara kebenaran dan __________________

  answer choices

  KEBATILAN

  KEZAHIRAN

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

   Boleh dirujuk semasa dalam iddah

   Tidak perlu akad dan mahar baru.


  Pernyataan di atas merujuk kepada talak ___________________

  answer choices

  RAJEI

  SUNNI

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  Antara ciri keadilan dalam berpoligami meliputi hak makan minum, pakaian, tempat tinggal dan _____________________

  answer choices

  GILIRAN BERMALAM

  GILIRAN POLIGAMI

 • Question 28
  30 seconds
  Q.
  • Menyembelih ketika matahari sedang naik
  • Daging dimasak manis
  • Tidak mematah-matahkan tulang binatang sembelihan.


  Pernyataan di atas merujuk kepada sunat-sunat _________________

  answer choices

  KORBAN

  AKIKAH

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  Isteri ______________ dihukum rejam jika enggan bersumpah li’an untuk menolak tuduhan zina daripada suaminya.

  answer choices

  WAJIB

  SUNAT MUAKKAD

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  Hukum melakukan korban adalah _______________ bagi orang Islam yang berkemampuan.

  answer choices

  SUNAT MUAKKAD

  WAJIB

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  ____________ mengabaikan tanggungjawab Hadhanah terhadap anak yang belum mampu berdikari.

  answer choices

  Haram

  Wajib

 • Question 32
  30 seconds
  Q.

  Memakai pakaian ihram berwarna putih adalah ____________

  answer choices

  HARAM

  SUNAT

 • Question 33
  30 seconds
  Q.

  “ Beliau lahir pada tahun 980 Masihi di Turkistan. Dikenali di Barat sebagai Avicenna dan merupakan tokoh perubatan yang tersohor”


  Tokoh yang dimaksudkan di atas ialah _____________

  answer choices

  IBN KHALDUN

  IBN SINA

 • Question 34
  30 seconds
  Q.

  Perkembangan ilmu zaman Bani Umaiyah dalam pelbagai bidang yang meliputi kegiatan penulisan, pembukuan dan pembinaan perpustakaan telah mewujudkan beberapa disiplin ilmu yang dikenali sebagai _____________

  answer choices

  AT-TADWIN

  AL-DINN

 • Question 35
  30 seconds
  Q.

  Beliau dapat mengerjakan solat 300 rakaat sehari. Setelah dijatuhi hukuman beliau hanya mampu menunaikan solat 150 rakaat sahaja….


  Pernyataan di atas merujuk kepada Imam ______________

  answer choices

  IMAM AL-GHAZALI

  IMAM AHMAD BIN HAMBALI

 • Question 36
  30 seconds
  Q.

  Antara peranan Khalifah Abbasiah dalam memajukan sains dan teknologi ialah mengadakan seminar _______________ pada setiap musim haji.

  answer choices

  KIMIA

  PERUBATAN

 • Question 37
  30 seconds
  Q.

  Ucapan ______________ kepada keluarga jenazah boleh dilakukan dalam tempoh tiga hari.

  answer choices

  TAKZIAH

  TAZKIRAH

 • Question 38
  30 seconds
  Q.

  Tidak mengucapkan ________________ ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut adalah tingkahlaku yang tidak beradab terhadap baginda.

  answer choices

  TAHMID

  SELAWAT

 • Question 39
  30 seconds
  Q.

  Menyediakan bekalan secukupnya, solat musafir, dan memohon petunjuk Allah SWT adalah merupakan sebahagian adab-adab _________________ musafir.

  answer choices

  SELEPAS

  SEBELUM

 • Question 40
  30 seconds
  Q.

  Jihad yang paling utama dalam Islam ialah perjuangan menegakkan Islam dengan mengorbankan __________ dan nyawa.

  answer choices

  HARTA

  HAK ORANG

Report Quiz
Join a game