Hva er kulturarv? 4.-7. trinn
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
9 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Hva er kulturarv?

  answer choices

  Alle spor etter menneskene som har vært her før oss.

  Penger vi arver fra besteforeldrene våre.

  Teaterforestillinger og konserter.

  Noe du kan låne på biblioteket.

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Kulturminner er ting som vi kan ta og kjenne på som for eksempel (flere riktige svar):

  answer choices

  helleristninger

  gamle hus

  stavkirker

  vikingskip

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Kulturarv som vi ikke alltid kan ta og kjenne på er for eksempel (flere riktige svar):

  answer choices

  sanger

  eventyr

  mattradisjoner

  danser

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Hva kaller vi de aller mest berømte kulturminnene i verden?

  answer choices

  verdens ti fineste hus

  verdens syv underverker

  verdens hundre underverker

  verdens verste hus

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Hva kan vi lære av kulturarven? (flere riktige svar)

  answer choices

  Hvordan folk levde før og hvordan de hadde det.

  Hvordan hus, båter og redskap ble bygd før i tiden.

  Hvordan de lagde mat før i tiden.

  Hvordan de arbeidet før i tiden.

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Hva tror du vi har funnet fra vikingtiden? (flere riktige svar)

  answer choices

  sverd

  helleristninger

  gravhauger

  spor etter husene de bodde i

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Hva tror du det betyr å frede et kulturminne?

  answer choices

  At eieren får en premie.

  At det IKKE er lov å ødelegge eller forandre på kulturminnet.

  At det er lov å ødelegge kulturminnet.

  Det betyr ingen ting.

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Hvorfor tror du det er viktig å frede noen kulturminner?

  answer choices

  Det er ikke viktig.

  Fordi man får oppmerksomhet.

  Fordi det er morsomt.

  For å sikre at de ikke blir ødelagt.

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Vet du hvem som lager lister over verdens viktigste kultur- og naturarv?

  answer choices

  USA

  EU

  UNESCO

  Frankrike

Report Quiz
Join a game