OKUPACJA
a year ago
wiatr
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  10 seconds
  Q.

  Do agresji którego państwa nawiązuje ręka i umieszczony na niej znak graficzny?

  answer choices

  ZSRR

  Japonia

  III Rzesza

  Państwa Osi

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  Jakie znaczenie prezentuje widoczny symbol?

  answer choices

  Powstanie Warszawskie

  Polska Walcząca

  Polska Organizacja Wojskowa

  Solidarność Walcząca

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  Obszar oznaczony kolorem zielonym widoczny na mapie to:

  answer choices

  Ziemie wcielone do III Rzeszy.

  Generalne Gubernatorstwo

  Obszary wcielone do ZSRR

  Obszary pod okupacją sowiecką.

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  Getto to:

  answer choices

  Obóz zagłady dla Żydów

  teren dawnego obozu koncentracyjnego

  Wydzielona dzielnica miasta dla Żydów

  Warszawa w czasie okupacji

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  Jakie symbole umieszczali Polacy w czasie okupacji?

  answer choices

  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  Które z podanych informacji dotyczą represji stosowanych przez sowieckiego okupanta?

  answer choices

  przymusowe przesiedlenia do Kazachstanu lub na Syberię.

  Zburzenie pomnika Adama Mickiewicza.

  mord na polskich oficerach w Katyniu.

  osadzanie w obozach koncentracyjnych.

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  Które z podanych informacji dotyczą represji stosowanych wobec Żydów? WIELE ODPOWIEDZI

  answer choices

  obowiązek noszenia gwiazdy Dawida.

  przymusowe nadanie obywatelstwa ZSRR

  zmuszanie do osiedlania się w gettach.

  osadzanie w obozach pracy tzw. łagrach.

 • Question 8
  30 seconds
  Q. Naczelnym wodzem PSZ po klęsce kampanii wrześniowej został
  answer choices
  Władysław Raczkiewicz
  Władysław Anders
  Władysław Sikorski
  Tadeusz Kutrzeba
 • Question 9
  20 seconds
  Q. Stosunki polsko-radzieckie zostały zerwane
  answer choices
  po agresji Niemiec na ZSRR
  po odkryciu grobów katyńskich w 1943
  po śmierci gen.W.Sikorskiegow lipcu 1943
  po wybuchu powstania warszawskiego
 • Question 10
  20 seconds
  Q. Układ Sikorski-Majski  został podpisany
  answer choices
  23 sierpnia 1939 r.
  28 września 1939 r.
  30 lipca 1941 r.
  25 kwietnia 1943 r.
 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Zbrodnia katyńska miała miejsce w roku :

  answer choices

  1940

  1939

  1941

  1942

 • Question 12
  20 seconds
  Q.

  Urząd Gubernatora w GG mieścił się /sprawował go

  answer choices

  w Krakowie, Hans Frank

  w Warszawie, von Paulus

  w Rzeszowie, Rudolf Hess

  w Łodzi, Herman Goring

 • Question 13
  10 seconds
  Q.

  Podziemne państwo polskie miało swoja armię, która nosiła nazwę:

  answer choices

  Ludowe Wojsko Polskie

  Armia Krajowa

  Armia Podziemna

  Wojsko Niepodległej Polski

 • Question 14
  20 seconds
  Q.

  Układ Sikorski-Majski dotyczył:

  answer choices

  podziału ziem polskich po zakończeniu wojny

  wprowadzenia w Polsce władzy komunistycznej

  utworzenia armii polskiej w ZSRR

  przystąpienia ZSRR do wojny przeciw Niemcom

 • Question 15
  20 seconds
  Q.

  1 sierpnia 1944 r. rozpoczęło się:

  answer choices

  Powstanie w getcie warszawskim

  Powstanie Warszawskie

  Powstanie w Auschwitz

  Powstanie krakowskie

 • Question 16
  30 seconds
  Q. Nazwa masowej zagłady Żydów
  answer choices
  Holokaust
  Eksterminacja
  Selekcja
  Deratyzacja
 • Question 17
  30 seconds
  Q. Dzieci w powstaniu warszawskim
  answer choices
  nie brały udziału
  walczyli tak jak dorośli
  służyli jako łącznicy i sanitariusze
  organizowali pułapki na żołnierzy niemieckich
 • Question 18
  30 seconds
  Q. W 1943 roku wybuchło powstanie w getcie
  answer choices
  lwowskim
  łódzkim
  częstochowskim
  warszawskim
 • Question 19
  30 seconds
  Q. Zbrodni wołyńskiej dokonały oddziały 
  answer choices
  radzieckie
  polskie
  niemieckie
  ukraińskie
 • Question 20
  30 seconds
  Q. Szare Szeregi to
  answer choices
  polskie harcerstwo w czasie II wojny światowej.
  armia polska walcząca w Anglii.
  niemieccy żołnierze.
Report Quiz
Join a game