เเบบทดสอบก่อนเรียน
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  1. เครื่องดนตรีชนิดใดที่แสดงให้เห็นว่า ดนตรีไทยได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ

  answer choices

  ขลุ่ย

  เเคน

  โปงลาง

  อังกะลุง

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  2.การใช้เพลงประกอบการแสดงทำให้เกิดอรรถรสด้านใด

  มากที่สุด

  answer choices

  อารมณ์สะเทือนใจ

  ความงดงามตระการตา

  แสงและสีที่สร้างบรรยากาศ

  แนวคิดในการสื่อความหมาย

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  3.ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี คือสิ่งใด

  answer choices

  ศาสนา

  วิถีชีวิต

  ความเชื่อ

  เทคโนโลยี

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  4.เทคนิคการบรรเลงดนตรีในข้อใด ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

  มากที่สุด

  answer choices

  ปี่ใน และ Flute

  จะเข้ และ Guitar

  ซอสามสาย และ Harp

  กรับพวง และ Timpani

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  5.Improvisatory เป็นลักษณะเด่นของดนตรีในวัฒนธรรมใด

  answer choices

  วัฒนธรรมจีน

  วัฒนธรรมอินเดีย

  วัฒนธรรมแอฟริกา

  วัฒนธรรมอินโดนีเซีย

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  6.เครื่องดนตรีชนิดใดของจีนที่ไทยได้รับอิทธิพลมาใช้ในการบรรเลง

  answer choices

  ดี

  กู่ฉิน

  เอ่อหู

  ขิมหยางฉิ่น

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  7.เครื่องดนตรีชนิดใดของอินเดียที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันออกกลาง

  answer choices

  วีณา

  ซีตาร์

  เชห์ไน

  ตาบลา

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  8.เพราะเหตุใด วัฒนธรรมดนตรีอาหรับจึงมีทฤษฎีดนตรี ที่ค่อนข้างซับซ้อน

  answer choices

  เพราะมีความแตกต่างในเรื่องของเพศ

  เพราะมีความแตกต่างในเรื่องของศาสนา

  เพราะมีความแตกต่างในเรื่องของชนชั้นวรรณะ

  เพราะมีความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติและภาษา

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  9.ศิลปะการเชิดหนังที่เก่าแก่ที่สุด เป็นศิลปะประจำชาติใด

  answer choices

  ดนตรีประเภทเครื่องตี

  ดนตรีประเภทเครื่องดีด

  ดนตรีประเภทเครื่องเป่า

  ดนตรีประเภทเครื่องกระทบ

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  10.การแสดงวายังของอินโดนีเซียมีลักษณะคล้ายกับการแสดงชนิดใดของไทย

  answer choices

  โขน

  ลิเก

  ระบำ

  การเชิดหนัง

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  11.ภาพดังกล่าวคือวงดนตรีมีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  เเตรวง

  วงออร์เคสตรา

  วงหมอลำ

  วงสตริง

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  12.จากภาพ วงดนตรีนี้มีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  สกา

  วงมโหรี

  เเตรวง

  เรกเก้

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  13.เพลงใด จัดเป็นเพลงที่แสดงถึงความนอบน้อม คารวะต่อ

  สิ่งศักดิ์สิทธิ์

  answer choices

  เพลงสาธุการ

  เพลงมหาฤกษ์

  เพลงบาทสกุณี

  เพลงตระเทวาประสิทธิ์

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  14.วงดนตรีประเภทใด ที่มีบทบาทในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในสังคมไทย

  answer choices

  วงมโหรี

  วงขับไม้

  วงปี่พาทย์

  วงเครื่องสาย

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  15. การร่ายรำประกอบการบรรเลงดนตรีประเภทใดที่เกิดขึ้นจากความเชื่อของมนุษย์ในเรื่องไสยศาสตร์

  answer choices

  รำฝีฟ้า

  กิ่งกะหร่า

  บายศรีสู่ขวัญ

  เรือมกะโน๊บติงตอง

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  16.การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันมีผลต่อดนตรีไทยอย่างไร

  answer choices

  มีการนำดนตรีไทยมาบรรเลงกับดนตรีสากลมากขึ้น

  คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจดนตรีไทย

  มากขึ้น

  ทำให้คนไม่สนใจดนตรีไทย และเกิดช่องว่างระหว่าง คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่

  ชาวต่างประเทศให้ความสนใจดนตรีไทยมากขึ้น

  และมีการสืบสานดนตรีไทย

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  17.เพราะเหตุใด เราจึงควรอนุรักษ์ดนตรีไทย

  answer choices

  เพื่อให้ชาวต่างชาติชื่นชม

  เพื่อให้เด็กมีสติปัญญาที่ดี

  เพื่อรักษาวัฒนธรรมของชาติ

  เพื่อให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  18.สิ่งที่สำคัญในการอนุรักษ์ดนตรีไทยควรทำอย่างไร

  answer choices

  โฆษณาเพื่อสร้างความหมายให้กับดนตรีไทย

  กระตุ้นให้เยาวชนสนใจดนตรีไทยเพียงอย่างเดียว

  ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่า ของดนตรีไทย

  ออกกฎหมายไม่ให้วัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามา

  ในประเทศไทย

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  19.ใครเป็นผู้ที่อนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทยได้เหมาะสมที่สุด

  answer choices

  ข้าวตู บังคับให้เด็กข้างบ้านฝึกเล่นดนตรีไทย

  ข้าวแช่ ส่งเสริมดนตรีไทยโดยการก๊อปปี้เพลงไปขาย

  ข้าวเจ้า อนุรักษ์ดนตรีไทยโดยการเก็บไว้ในห้องเรียน

  ข้าวปั้น บรรเลงดนตรีไทยให้ชาวต่างชาติดู และอธิบายว่าดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  20.กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนจัดเพื่อนจุดประสงค์ใด

  answer choices

  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกาย

  เพื่อความสามัคคีของหมู่คณะ

  รุู้จักน้ำใจนักกีฬา

  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

Report Quiz
Join a game