Polska Niepodległa
a year ago
joannapbw
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
25 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Kogo wizyta w Poznaniu, w 1918 roku rozpoczęła Powstanie Wielkopolskie?

  answer choices

  Ignacego Mościckiego

  Ignacego Jana Paderewskiego

  Józefa Piłsudskiego

  Romana Dmowskiego

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Kim był Władysław Grabski?

  answer choices

  Wielkim Wodzem

  Ministrem Skarbu

  Dyktatorem

  Ministrem Oświaty

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  W którym roku wprowadzono do obiegu polską jednostkę monetarną „złoty”?

  answer choices

  1918

  1939

  1919

  2000

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  Kto był Dyktatorem III Powstania Śląskiego?

  answer choices

  Wojciech Korfanty

  Józef Piłsudski

  Konstanty Wolny

  Alfons Zgrzebniok

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  W którym roku powstało Wolne Miasto Gdańsk po traktacie wersalskim?

  answer choices

  1918

  1930

  1919

  1920

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  Kto zainicjował powstanie COP – Centralnego Okręgu Przemysłowego?

  answer choices

  Eugeniusz Kwiatkowski

  Wojciech Korfanty

  Władysław Grabski

  Ignacy Daszyński

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  W jakim mieście miała swoją siedzibę Liga Narodów?

  answer choices

  Londyn

  Genewa

  Wersal

  Bruksela

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  Organizacja utworzona w Paryżu (1917) reprezentująca polskie interesy na forum międzynarodowym...

  answer choices

  Rząd Obrony Narodowej

  Trójporozumienie

  Komitet Narodowy Polski

  Polska Komisja Likwidacyjna

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  Co powstało po ustąpieniu rządu Władysława Grabskiego w 1920 r.?

  answer choices

  Trójprzymierze

  Chjena

  Komitet Narodowy Polski

  Rząd Obrony Narodowej

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  Kto stanął na czele Rządu Obrony Narodowej?

  answer choices

  Wincenty Witos

  Władysław Raczkiewicz

  Wojciech Korfanty

  Tadeusz Łopuszański

 • Question 11
  120 seconds
  Q.

  Kto w dniu 11 listopada 1918r. przekazał zwierzchnią władzę Józefowi Piłsudskiemu?

  answer choices

  Rada Regencyjna Królestwa Polskiego

  Polska Komisja Likwidacyjna

  Rada Stanu

  Rząd Obrony Narodowej

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  Cesarstwo Niemieckie, Królestwo Włoch oraz Austro-Węgry tworzyły w 1882 roku...

  answer choices

  Zweibund

  Trójporozumienie

  Trójprzymierze

  Ententa

 • Question 13
  120 seconds
  Q.

  W którym roku podpisano Traktat Wersalski kończący I Wojnę Światową?

  answer choices

  1900

  1919

  1918

  1915

 • Question 14
  120 seconds
  Q.

  Jaką inną nazwę nosiło Trójporozumienie?

  answer choices

  Triple Alliance

  Ententa

  Dreibund

  Zweibund

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  Kto został Delegatem Pełnomocnym Polski na konferencję pokojową w Paryżu, w 1919 r.?

  answer choices

  Władysław Grabski

  Józef Piłsudski

  Wincenty Witos

  Roman Dmowski

 • Question 16
  120 seconds
  Q.

  Do jakiej partii politycznej należał Roman Dmowski?

  answer choices

  Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”

  Narodowa Demokracja

  Chjeno-Piast

  Polska Partia Socjalno-Demokratyczna

 • Question 17
  120 seconds
  Q.

  Do jakiej partii politycznej należał Wincenty Witos?

  answer choices

  Narodowa Demokracja

  Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”

  Razem

  Polska Partia Socjalno-Demokratyczna

 • Question 18
  120 seconds
  Q.

  Kto był pierwszym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej?

  answer choices

  Józef Piłsudski

  Aleksander Kwaśniewski

  Gabriel Narutowicz

  Andrzej Duda

 • Question 19
  120 seconds
  Q.

  Potoczna nazwa koalicji parlamentarnej w Sejmie II Rzeczypospolitej w 1923 i 1926 r. to...

  answer choices

  Po-Pis

  Chjeno-Piast

  Chadecja

  Ludowcy

 • Question 20
  120 seconds
  Q.

  Jakie państwa stworzyły Trójporozumienie?

  answer choices

  Anglia, Francja, Włochy

  Wielka Brytania, Francja, Rosja

  Niemcy, Włochy, Austro-Węgry

  Wielka Brytania, Francja, Polska

 • Question 21
  120 seconds
  Q.

  Do jakiej partii należał Ignacy Daszyński?

  answer choices

  Zieloni

  Narodowa Demokracja

  Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”

  Polska Partia Socjalno-Demokratyczna

 • Question 22
  120 seconds
  Q.

  Jak się nazywała komisja do spraw polskich powołana przez Radę Najwyższą Konferencji Paryskiej?

  answer choices

  Komisja Cambona

  Linia Curzona

  Plan Marshalla

  Zone Libre

 • Question 23
  120 seconds
  Q.

  Jaki dokument nadawał Józefowi Piłsudskiemu dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa?

  answer choices

  Konstytucja marcowa

  Konstytucja kwietniowa

  Konstytucja 3 Maja

  Mała Konstytucja

 • Question 24
  120 seconds
  Q.

  Kto podpisał Dekret o ordynacji wyborczej (1918) przyznający Polkom prawa wyborcze?

  answer choices

  Józef Piłsudski

  Ignacy Mościcki

  Jędrzej Moraczewski

  Gabriel Narutowicz

 • Question 25
  120 seconds
  Q.

  Która z konstytucji wprowadzała trójpodział władzy?

  answer choices

  Mała Konstytucja

  Konstytucja kwietniowa

  Konstytucja marcowa

  Dekret konstytucyjny

Report Quiz
Join a game