Twierdzenie Pitagorasa
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Który zapis jest prawdziwy?
  answer choices
  x2 + z2 = y2
  x2 + y2 = z2
  y2 + z2 = x2
  x2 -  z2 = y2
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Który zapis jest prawdziwy?
  answer choices
  x2 + z2 = y2
  x2 + y2 = z2
  y2 + z2 = x2
  x2 -  z2 = y2
 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  x = ?

  answer choices

  X = 12

  X = 11

  X = 10

  X = 9

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  y = ?

  answer choices

  y =11

  y = 10

  y = 9

  y = 8

 • Question 5
  30 seconds
  Q.
  answer choices
  Z =10√2
  Z = 2√10
  Z = 5√2
  Z = 4√10
 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  a = ?

  answer choices

  a = 2√2

  a = 6

  a = √2

  a = √34

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  b = ?

  answer choices

  b = √27

  b = √47

  b = √7

  b = 3√7

 • Question 8
  30 seconds
  Q.
  answer choices
  c = √7
  c = 2
  c = √10
  4
 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  x = ?

  answer choices

  x = 4√2

  x = 20

  x = 4√5

  x = 2√5

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  d = ?

  answer choices

  d = 4√2

  d = 2√8

  d = 8√2

  d = 16

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  h = ?

  answer choices

  h = 4

  h = 4√2

  h = 8

  h = 6√2

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  |AD| = ?

  answer choices

  |AD| = 7√2

  |AD| = 7

  |AD| = 2√7

  |AD| = √7

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Na bokach trójkąta prostokątnego zbudowano kwadraty oraz podano pola niektórych z nich. Ile wynosi pole zielonego kwadratu?

  answer choices

  5

  17

  25

  16

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Przekątna tego czworokąta wynosi

  answer choices

  7√3

  7

  7√2

  14

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Bok kwadratu o podanej przekątnej wynosi

  answer choices

  6√2

  6

  12

  6√3

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Długość boku AC trójkąta wynosi

  answer choices

  6

  6√2

  12

  6√3

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Długość boku AB trójkąta wynosi

  answer choices

  6

  6√3

  12

  6√2

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Długość boku AC trójkąta wynosi

  answer choices

  4√2

  2

  2√3

  2√2

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Drabina sięga na wysokość

  answer choices

  6 m

  4 m

  8 m

  10√2 m

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Maszt ma długość

  answer choices

  81 m

  12 m

  15√2 m

  6 m

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  Kim był Pitagoras z Samos?

  Ten miłośnik mądrości, postać grecka,

  znany każdemu uczniowi od dziecka,

  bez jego twierdzenia nie ma powodzenia

  boska geometria czy szkoła świecka.

  answer choices

  Greckim muzykiem i filozofem

  Greckim matematykiem, filozofem i mistykiem

  Greckim królem i filozofem

  Greckim barbarzyńcą i filozofem

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  Jak długa powinna być drabina, żeby uwolnić księżniczkę?

  answer choices

  13 m

  17 m

  12 m

  15 m

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  Czy prawidłowo obliczono długość odcinka k?

  answer choices

  Tak

  Nie

  k = 19

  k = 1

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  Na kartce jednostkowej narysowano trójkąt ABC. Długość boku AB wynosi

  answer choices

  2

  √5

  √17

  9

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  Na kartce jednostkowej narysowano trójkąt ABC. Długość boku AC wynosi

  answer choices

  2√2

  √3

  √8

  √5

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  Odcinek o końcach A i B ma długość

  answer choices

  5

  17

  √17

  √34

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  Wyznacz długość x w poniższym trójkącie równoramiennym.

  answer choices

  √61

  √11

  15

  4

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  Wyznacz długość x w poniższym trójkącie równoramiennym.

  answer choices

  √5

  √13

  √12

  √40

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  Wysokość drzewa wynosi

  answer choices

  5

  10

  15

  20

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  Szerokość rzeki wynosi 25

  answer choices

  25√3 m

  25 m

  20√3 m

  30 m

Report Quiz
Join a game