5.ročník - Testovanie 5 (Test číslo 4.)
a year ago
haluzka_42252
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Mamička kúpila 10 dezertov po 4€ a 8 dezertov po 3€. Koľko jej vydali zo 100 € ?

  answer choices

  36

  46

  26

  74

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Označ výsledok príkladu 1 + 7 . ( 46 - 5 . 8) =

  answer choices

  43

  48

  42

  49

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  Koľko párnych násobkov čísla 7 sa nachádza medzi číslami 41 a 76?

  answer choices

  3

  4

  5

  6

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  Od ktorého čísla je číslo 6350 väčšie o 350?

  answer choices

  6000

  6700

  6600

  7000

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  Od ktorého čísla je číslo 56 osemkrát väčšie?

  answer choices

  7

  8

  6

  9

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  Ktoré trojciferné číslo má na mieste stoviek nepárnu číslicu?

  answer choices

  264

  2780

  787

  1389

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  Ak je plot dlhý 63 metrov. Akú dĺžku má jeho devätina?

  answer choices

  6

  7

  8

  9

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  Izba je dlhá 4 metre a široká 3 metre. Aký je obvod tejto izby?

  answer choices

  12

  24

  7

  14

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  Chlapci sa rozostavili na číselnú os. Juro stál na čísle 52, Edo na 86, čo bolo presne v strede medzi Jurom a Vladom. Na ktorom čísle stál Vlado?

  answer choices

  17

  69

  120

  103

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  Vyber kde platí, že číslo po zaokrúhlení na stovky a aj na tisícky má rovnakú hodnotu.

  answer choices

  4404

  3939

  2049

  5335

 • Question 11
  120 seconds
  Q.

  Na ktorom obrázku sú dva priemery ?

  answer choices

  a

  b

  c

  d

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  Vyber si pravdivé tvrdenia, ktoré vyplývajú z tohto zápisu: 3951> 3868 a 7271 <7170

  answer choices

  prvá dvojica je porovnaná nesprávne, druhá správna

  oba páry sú nesprávne

  oba zápisy sú správne

  prvý zápis je porovnaný správne, druhý nesprávne

 • Question 13
  120 seconds
  Q.

  Ktoré číslo sa ukrýva za srdiečkom ?

  answer choices

  75

  73

  76

  79

 • Question 14
  120 seconds
  Q.

  V obdĺžniku je jedna strana dlhá 5 cm, druhá je dvakrát dlhšia. Aký je obvod obdĺžnika v milimetroch?

  answer choices

  15 mm

  300 mm

  30 cm

  15 cm

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  Rozhodni, ktorá z viet o trojuholníku neplatí

  answer choices

  Trojuholník musí mať všetky strany rovnako veľké

  Trojuholník má vždy tri vrcholy

  Obvod trojuholníka počítame ako súčet jeho troch strán

  Trojuholník má tri strany

Report Quiz
Join a game