Mathematics

12th

grade

Image

Đố vui

12.3K
plays

11 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Nhà trắng nầm ở đâu

  Hoa kỳ

  Việt Nam

  Hàn Quốc

  Nhật Bản

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Việt Nam trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh trong thế kỉ XX

  1

  4

  3

  2

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Ai là chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam

  Hồ Chí Minh

  Trần Đại quang

  Nguyễn Minh Triết

  trương Tấn Sang

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?