II WOJNA ŚWIATOWA
a year ago
wiatr
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
26 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  PLAN FALL WEISS ZOSTAŁ WCIELONY W ŻYCIE

  answer choices

  1 WRZEŚNIA 19394R

  22 CZERWCA 1941 R

  7 GRUDNIA 1941 R

  6 CZERWCA 1944 R

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  JAKIE WYDARZENIE PRZEDSTAWIA FOTOGRAFIA?

  answer choices

  EWAKUACJĘ WOJSK ALIANCKICH Z DUNKIERKI

  BITWĘ STALINGRADZKĄ

  NIEMIECKI DESANT NA KRET

  LĄDOWANIE W NORMANDII

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  FOTOGRAFIA PRZEDSTAWIA SAMOLOTY WALCZĄCE W BITWĘ O ANGLIĘ KTÓRA BYŁA W ROKU:

  answer choices

  1940

  1941

  1943

  1944

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  FOTOGRAFIA PRZEDSTAWIA WKROCZENIE WOJSK NIEMIECKICH DO:

  answer choices

  WARSZAWY

  PARYŻA

  PRAGI

  SMOLEŃSKA

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  REALIZACJA PLANU O KRYPTONIMIE "TORA,TORA TORA BYŁA PRZYCZYNĄ:

  answer choices

  PRZYSTĄPIENIA STANÓW ZJEDNOCZONYCH DO WOJNY

  ROZPOCZĘCIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

  NALOTÓW NIEMIECKICH SAMOLOTÓW NA LONDYN

  ZATOPIENIA 350 STATKÓW HANDLOWYCH

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  PLAN OVERLORD TO:

  answer choices

  PLAN WOJNY Z POLSKĄ

  PLAN ZAMACHU NA HITLERA

  PLAN LĄDOWANIA ALIANTÓW W NORMANDII

  LĄDOWANIE AMERYKANÓW NA SYCYLII

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  SKUTKI REALIZACJI JAKIEGO PLANU WIDZIMY NA FOTOGRAFII

  answer choices

  FALL WEISS

  BARBAROSSA

  WALKIRIA

  BAGRATION

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  WSKAŻ ZDANIE PRAWDZIWE

  answer choices

  OSTATNIA BITWA KAMPANII WRZEŚNIOWEJ BYŁA BITWA POD WIZNĄ

  W NARWIKU WALCZYŁA I DYWIZJA PANCERNA GEN. MACZKA

  W BITWIE O ANGLIĘ WYRÓŻNIŁ SIĘ POLSKI DYWIZJON 302

  WOJNA ZIMOWA BYŁA TOCZONA MIĘDZY ZSRR A FINLANDIĄ

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  WYDARZENIE NA FOTOGRAFII PO RAZ PIERWSZY MIAŁO MIEJSCE

  answer choices

  6 SIERPNIA 1945 ROKU

  7 GRUDNIA 1941 ROKU

  2 LUTEGO 1945 ROKU

  5 MAJA 1945 ROKU

 • Question 10
  30 seconds
  Q. Po raz pierwszy bombę atomową zrzucono na
  answer choices
  Nagasaki
  Tokio
  Osakę
  Hiroszimę
 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  WE WRZEŚNIU 1939 ROKU PREZYDENTEM WARSZAWY BYŁ

  answer choices

  Janusz Korczak

  Witold Pilecki

  Henryk Dobrzański

  Stefan Starzyński

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Gdzie odbyła się pierwsza w 1945 roku konferencja Wielkiej Trójki?

  answer choices

  w Teheranie

  w Poczdamie

  w Jałcie

  w Kairze

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Na której konferencji Wielkiej Trójki ustalono granice Polski

  answer choices

  W Poczdamie

  W Teheranie

  W Jałcie

  W Kairze

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Osoba widoczna na obrazku uczestniczyła w:

  answer choices

  Bitwę o Anglię

  Bitwie pod Monte Casino

  Ucieczce z Tallina

  Zdobyciu Berlina

 • Question 15
  30 seconds
  Q. Który z prezydentów wypowiedział Wojnę Japonii w 1941r.
  answer choices
  Abraham Lincoln
  Franklin Delano Roosevelt
  Thomas Jefterson
  Theodore Roosevelt
 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Nazwa masowej zagłady Żydów

  answer choices

  Holokaust

  Eksterminacja

  Selekcja

  Market Garden

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Główną przyczyna kapitulacji Japonii, to...

  answer choices

  ...zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki

  ...kapitulacja Niemiec

  ...przegrana państw osi w Afryce i na Bliskim Wschodzie

  ...osłabioną sytuacją ekonomiczną Japonii

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Do największej bitwy pancernej II wojny światowej doszło pod:

  answer choices

  Warszawą

  Leningradem

  Lwowem

  Kurskiem

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Które z poniższych zdjęć ściśle związane jest z kampanią wrześniową?

  answer choices
 • Question 20
  10 seconds
  Q.

  Polska działaczka społeczna, która w czasie II wojny światowej pomogła w uratowaniu ok. 2,5 tys. dzieci żydowskich to:

  answer choices

  Irena Sendlerowa

  Irena Santor

  Anna Mikołajczyk

  Hanka Sawicka

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  Obrazek jest karykaturą paktu:

  answer choices

  Sikorski-Majski

  Roosevelt-Stalin

  Ribbentrop-Mołotow

  Churchill- Truman

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  Który z oficerów widoczny poniżej walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie Europy?

  answer choices
 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  Który z oficerów widoczny poniżej dowodził wojskiem polskim w ostatniej bitwie Kampanii Wrześniowej?

  answer choices
 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  Który z oficerów widoczny poniżej nie brał udziału w Kampanii Wrześniowej?

  answer choices
 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  Które z wydarzeń było najwcześniej

  answer choices

  Bitwa pod Narwikiem

  Bitwa nad Bzurą

  Bitwa na Łuku Kurskim

  Bitwa stalingradzka

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  Które wydarzenie miało miejsce jako ostatnie?

  answer choices

  Konferencja w Jałcie

  Bitwa pod Moskwą

  Podpisanie Karty Atlantyckiej

  Wojna Zimowa

Report Quiz
Join a game