ข้อสอบตัวอักษรบนแป้นพิมพ์
a year ago
kinnaranopparat
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  ถ้าต้องการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรเลือกคำสั่งใด

  answer choices

  Restart

  Stand By

  shut dows

  อะไรก็ได้

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  ข้อมูลใดเป็นข้อมูลตัวอักษร

  answer choices

  รูปวาด

  เลขที่บ้าน

  ราคาสินค้า

  รสชาติอาหาร

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ข้อมูลใดต่างจากพวก

  answer choices

  หนังสือพิมพ์

  ราคาสินค้า

  น้ำหนักสิ่งของ

  คะแนนสอบของนักเรียน

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  แหล่งข้อมูลใดที่จะต้องใช้ตาและหูในการรับรู้

  answer choices

  โทรทัศน์

  วิทยุ

  หนังสือพิมพ์

  นิตยสาร

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  answer choices

  แป้นพิมพ์

  จอภาพ

  โทรศัพท์

  เมาส์

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการใช้งานคอมพิวเตอร์

  answer choices

  กดปุ่มเปิด-ปิดจอภาพบ่อยๆ

  วางเมาส์บนแผ่นรองเมาส์

  ปิดลำโพงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

  ตั้งวางเคสไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกหน้าที่ของเมาส์ ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  เมาส์มีหน้าที่เลื่อนไปมา

  เมาส์มีหน้าที่ขยับไปมาเฉยๆ

  เมาส์มีหน้าที่พิมพ์คำสั่ง

  เมาส์มีหน้าที่เลือกโปรแกรมที่เราต้องการ

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  คีบอร์ด มีหน้าที่อะไร

  answer choices

  มีหน้าที่เลื่อนไปมา

  มีหน้าที่ใช้ฟังเพลง

  มีหน้าที่พิมพ์คำสั่ง

  มีหน้าที่เลือกโปรแกรมที่เราต้องการ

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือการดับเบิ้ลคลิกเมาส์

  answer choices

  กดปุ่มเมาส์ซ้าย 1 ครั้ง

  กดปุ่มเมาส์ซ้าย 2 ครั้ง

  กดปุ่มเมาส์ขวา 1 ครั้ง

  กดปุ่มเมาส์ขวา 2 ครั้ง

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  ในโปรแกรมหัดพิมพ์ ตัวอักษรที่อยู่ใกล้ตัว ฟ คือตัวอะไร

  answer choices

 • Question 11
  45 seconds
  Q.

  ในโปรแกรมหัดพิมพ์ ตัวอักษรที่อยู่ใกล้ตัว ก คือตัวอะไร

  answer choices

 • Question 12
  45 seconds
  Q.

  ในโปรแกรมหัดพิมพ์ ตัวอักษรที่อยู่ใกล้ตัว ว คือตัวอะไร

  answer choices

 • Question 13
  45 seconds
  Q.

  จากรูปภาพปุ่มนี้มีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  ปุ่ม Tilde (ไทด์)

  ปุ่ม Escape (เอสเคป)

  ปุ่ม Tab (แท๊ป)

  ปุ่ม Caps Lock (แค๊ปล็อค)

 • Question 14
  45 seconds
  Q.

  จากภาพปุ่มนี้มีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  ปุ่ม Caps Lock (แค๊ปล็อค)

  ปุ่ม Tab (แท๊ป)

  ปุ่ม Shift (ชิฟ)

  ปุ่ม Space bar (สเปซบาร์)

 • Question 15
  45 seconds
  Q.

  จากภาพปุ่มนี้มีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  ปุ่ม Caps Lock (แค๊ปล็อค)

  ปุ่ม Shift (ชิฟ)

  ปุ่ม Alt (อัลเตอร์เนต)

  ปุ่ม Enter (เอนเทอร์)

 • Question 16
  45 seconds
  Q.

  จากปุ่มในแป้นพิมพ์มีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  ปุ่ม Space bar (สเปซบาร์)

  ปุ่ม Ctrl (คอนโทรล)

  ปุ่ม Back space (แบ็คสเปซ)

  ปุ่ม Delete (ดีลีท)

 • Question 17
  45 seconds
  Q.

  จากรูปภาพปุ่มในแป้นพิมพ์นี้มีชื่อเรียกว่าอะไร

  answer choices

  ปุ่ม Space bar (สเปซบาร์)

  ปุ่ม Enter (เอนเทอร์)

  ปุ่ม Tilde (ไทด์)

  ปุ่ม Escape (เอสเคป)

 • Question 18
  45 seconds
  Q.

  ตัวอักษรที่อยู่กับ ม คือตัวอะไรในแป้นพิมพ์

  answer choices

 • Question 19
  45 seconds
  Q.

  จากภาพอุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  เมาส์

  แป้นพิมพ์

  หน้าจอ

  ลำโพง

 • Question 20
  45 seconds
  Q.

  จากภาพอุปกรณ์นี้มีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  เมาส์

  ลำโพง

  คีย์บอร์ด

  ซีพียู

Report Quiz
Join a game