rzeczpospolita w XVIII wueku
a year ago
wiatr
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
23 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  Dlaczego Stanisław Poniatowski został poparty przez Rosję w czasie elekcji?

  answer choices

  był inteligentny

  mógł poprawić gospodarkę w Polsce

  był związany z Katarzyną II

  był wesoły

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  Jakie państwo za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego miało największy wpływ na jego rządy ?

  answer choices

  Turcja

  Austria

  Prusy

  Rosja

 • Question 3
  10 seconds
  Q.

  Władca na obrazku to:

  answer choices

  August II Mocny

  Stelo I Łysy

  Stanisław August Poniatowski

  Stanisław Leszczyński

 • Question 4
  20 seconds
  Q. Jaka dynastia panowała w Rzeczypospolitej na przełomie XVII i XVIII w.?
  answer choices
  Wettinów
  Jagiellonów
  Piastów
  Andegawenów
 • Question 5
  20 seconds
  Q. Oświecenie w Europie przypada na wiek:
  answer choices
  XVII
  XVIII
  XVI
  XIX
 • Question 6
  20 seconds
  Q. August II Mocy zanim został królem Polski rządził w:
  answer choices
  Saksonii
  Bawarii
  Prusach
  Moguncji
 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Który z wymienionych władców wplątał RP w "wojnę północną" w latach 1700-1721?

  answer choices

  August II Mocny

  Stanisław Leszczyński

  August III

  Stanisław August Poniatowski

 • Question 8
  30 seconds
  Q. Czego nie zrobił władca na fotografii
  answer choices
  Zawarł pokój w Karłowicach
  Uczestniczył w wojnie Północnej
  Brał udział w obradach Sejmu Niemego
  Założył Szkołę Rycerską
 • Question 9
  30 seconds
  Q. Jak nazywa się epoka, która trwała w XVIII wieku?
  answer choices
  Barok
  Oświecenie
  Renesans
  Średniowiecze
 • Question 10
  30 seconds
  Q. Filozofia racjonalizmu opierała się na:
  answer choices
  doświadczeniu
  wierze
  nadziei
  rozumie
 • Question 11
  30 seconds
  Q. Kto jest autorem zasady trójpodziału władzy?
  answer choices
  Jan Jakub Rousseau
  Fryderyk II Wielki
  James Wat
  Karol Ludwik Monteskiusz
 • Question 12
  30 seconds
  Q. Który władca chciał upodobnić swój kraj do państw europejskich?
  answer choices
  Fryderyk II Wielki
  Józef II
  Ludwik XVI
  Piotr I
 • Question 13
  5 seconds
  Q. Co to jest?
  answer choices
  Godło
  Tarcza Orła Białego
  Order Orła Białego
  Ryngraf
 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  August II i August III pochodzili z dynastii

  answer choices

  Habsburgów

  Wazów

  Piastów

  Wettynów

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  W którym roku odbył się sejm niemy

  answer choices

  1700

  1717

  1733

  1764

 • Question 16
  30 seconds
  Q. "źródłem poznania jest doświadczenie" - czyja to koncepcja?
  answer choices
  empirystów
  idealistów
  racjonalistów
  wszystkie odpowiedzi są poprawne
 • Question 17
  30 seconds
  Q. W oświeceniu wykształciły się dwa style:
  answer choices
  rukola i klasyczność
  barok i renesans
  ład i harmonia
  rokoko i klasycyzm
 • Question 18
  30 seconds
  Q. Pałac na Wodzie w Łazienkach królewskich to przykład budowli w stylu...
  answer choices
  rokoko
  klasycyzm
  sentymentalizm
  romantyzm
 • Question 19
  30 seconds
  Q. Z jakim ważnym wydarzeniem historycznym związany jest ten obraz?
  answer choices
  I rozbiór Polski
  II rozbiór Polski
  Targowica
 • Question 20
  30 seconds
  Q. I  rozbiór Polski był skutkiem:
  answer choices
  Upadku Konfederacji Barskiej
  Bitwy pod Połtawą
  Upadku Konfederacji Sandomierskiej
  Wyboru Stanisława Poniatowskiego na króla Polski
 • Question 21
  30 seconds
  Q. Order Orła Białego ustanowił:
  answer choices
  August II Mocny
  Stanisław Leszczyński
  August III
  Stanisław August Poniatowski
 • Question 22
  30 seconds
  Q. Które zdanie jest prawdziwe:
  answer choices
  Stanisław Leszczyński został królem prz poparciu wojsk szwedzkich
  Stanisław Leszczyński trzykrotnie zasiadał na tronie Rzeczpospolitej
  Stanisław Leszczyński był teściem króla Anglii
  Stanisław Leszczyński został królem po bitwie pod Połtawą
 • Question 23
  30 seconds
  Q. Pierwszą polską bibliotekę utworzyli bracia:
  answer choices
  Piotrowscy
  Kowalscy
  Załuscy
  Zalewscy
Report Quiz
Join a game