แสง
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
3 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  เสียงกับแสงมีสมบัติต่างกันในเรื่องใด

  answer choices

  การสะท้อน

  การหักเห

  การแทรกสอด

  โพลาไรเซชั่น

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  แสง เป็นคลื่นชนิดใด

  answer choices

  คลื่นกล คลื่นตามขวาง

  คลื่นกล คลื่นตามยาว

  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นตามขวาง

  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นตามยาว

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  การมองเห็นปลาอยู่ลึกกว่าที่เป็นจริง เป็นสมบัติใดของแสง

  answer choices

  การสะท้อน

  การหักเห

  การแทรกสอด

  การเลี้ยวเบน

Report Quiz
Join a game