Uurimistöö mõistete kontroll
a year ago
aet.mikli_44678
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Viide on..

  answer choices

  Lühend sõnast "ajaviide"

  Andmed uuringu teoreetilises osas kasutatud teose ja selle autori kohta

  Vihje samal teemal kirjutatud uuringule

  Murdeline vaste sõnale teeviit

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Hüpotees on...

  answer choices

  Oletus ehk tõestamata väide

  Murdeline vaste sõnale hüpoteek

  Alamõõduline tees (seisukoht)

  Hüperteesi vastand

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  Parafraseerimine on...

  answer choices

  Teksti teiste sõnadega ümber jutustamine

  Tekstist lühikokkuvõtte tegemine

  Parafiini kasutamine

  Teksti sõnasõnaline ümberkirjutamine

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  Refereerimine on...

  answer choices

  Tekstist lühikokkuvõtte tegemine

  Teksti oma sõnadega ümber jutustamine

  Teksti sõnasõnaline kopeerimine

  Autorile ja teosele viitamine

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  Tsiteerimine on...

  answer choices

  Teksti sõnasõnaline ümberkirjutamine

  Teksti oma sõnadega ümber jutustamine

  Tekstist lühikokkuvõtte tegemine

  Teksti rohkem lahti kirjutamine

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  Milline neist ei ole küsimuse tüüp?

  answer choices

  Suletud küsimused

  Avatud küsimused

  Poolsuletud küsimused

  Väikesed küsimused

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  Uuringu teoreetilises osas.. (vali mitu õiget vastust)

  answer choices

  Astub autor dialoogi eelnevate selle teema uurijatega

  Teeb autor kõik eelnevad samateemalised uuringud pihuks ja põrmuks

  Loob autor uue täiesti uue teooria

  Toimub refereerimine, tsiteerimine ja parafraseerimine

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  Plagiaat on.. (vali mitu õiget vastust)

  answer choices

  loomevargus

  kellegi teise teose esitamine omaenda tööna

  tsiteerimine, parafraseerimine või refereerimine ilma autorile viitamata

  omaenda teosele viitamata jätmine

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  Allikakriitilisus on ..(vali mitu õiget vastust)

  answer choices

  Külma vee kartus

  Kallutatud allikate vältimine

  Lähtumine mitmest sõltumatust allikast

  Allikate üleüldine vältimine

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  Uuringu eesmärgid..

  answer choices

  määratlevad ära sihtrühma, kelle või mille kohta andmeid koguda

  määravad ära töö kaitsmise kuupäeva

Report Quiz
Join a game