World Languages

4th

grade

Image

ACCENT, ACCENT DIACRÍTIC I DIÈRESI

38
plays

16 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  PER A QUE USEM L´ACENT DIACRÍTIC?

  PER A DIFERENCIAR PARAULES QUE S´ESCRITUREN IGUAL PERÒ TENEN DIFERENT SIFNIFICAT

  PER A DIFERENCIAR PARAULES QUE TENEN DIFERENT GRAFIA PERO MISMO SIGNIFICAT

  PERA ABREVIAR PARAULES

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  QUINA DIFERENCIA ES PRESENTA ENTRE "DÉU" I "DEU"?

  DÉU ES DIOS AMB DEU ES 10

  DÉU ES 10 AMB DEU ES DIOS

  NO TE DIFERENCIA

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  ESTA CORRECTA LA FRASE " M´HE DE NETEJAR LA MA"? PER QUE?

  NO, PERQUE HA DE PORTAR ACENT DIACRITIC

  SI, PERQUE NO PORTA ACENT

  SI, PERQUE MA NUNCA PORTA ACENT

  NO, PERQUE ESTA MAL APOSTROFADA

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?