ACCENT, ACCENT DIACRÍTIC I DIÈRESI
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
16 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  PER A QUE USEM L´ACENT DIACRÍTIC?

  answer choices

  PER A DIFERENCIAR PARAULES QUE S´ESCRITUREN IGUAL PERÒ TENEN DIFERENT SIFNIFICAT

  PER A DIFERENCIAR PARAULES QUE TENEN DIFERENT GRAFIA PERO MISMO SIGNIFICAT

  PERA ABREVIAR PARAULES

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  QUINA DIFERENCIA ES PRESENTA ENTRE "DÉU" I "DEU"?

  answer choices

  DÉU ES DIOS AMB DEU ES 10

  DÉU ES 10 AMB DEU ES DIOS

  NO TE DIFERENCIA

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ESTA CORRECTA LA FRASE " M´HE DE NETEJAR LA MA"? PER QUE?

  answer choices

  NO, PERQUE HA DE PORTAR ACENT DIACRITIC

  SI, PERQUE NO PORTA ACENT

  SI, PERQUE MA NUNCA PORTA ACENT

  NO, PERQUE ESTA MAL APOSTROFADA

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  QUIN D´AQUESTES DUES PARAULES ES REFEREIX AL ANIMAL? OS, ÓS?

  answer choices

  ÓS AMS ACCENT

  OS SENSE ACCENT

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  QUINES PARAULES ESTEN MAL ACCENTUADES?

  answer choices

  PÈRDUA

  VALENCIÀ

  POPÉLIN

  AFECTUÓS

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  EL PASSAT SEMPLE DEL VERB FER SE ESCRIU AMB ACCENT DIACRÍTIC O SENSE?

  answer choices

  SENSE (FEU)

  CON ACCENT (FÉU)

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  COM SONA LA I ENTRE VOCALS SENSE DIÈRESI?

  answer choices

  COM UNA VOCAL

  COM UNA CONSONANT

  NO SONA

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  COM SE ESCRIU "NIETA" EN VALENCIÀ?

  answer choices

  NIETA

  NETA

  NÉTA

  NITA

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  PORTEM ACCENT GRAFIC LES PARAULES AGUDES ACABADES EN DIFTONG?

  answer choices

  SI

  NO

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  CUAL ES LA SIL·LABA TÒNICA DUNA AGUDA?

  answer choices

  PENÚLTIMA

  ÚLTIMA

  ANTEPENÚLTIMA

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  AMB QUE VOCALS ESTA RELACIONADA LA DIEREIS?

  answer choices

  TOTES

  A,E,O

  I,U

  NINGUNA

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  DAVANT DE QUE SUFIXOS ES POSA DIÈRESI?

  answer choices

  -ISTA, -ISME, -US, -UM

  -ESTE, -OSME, -OS

  DE NINGU

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  DARRERE DE QUE PREFIXOS ES POSA DIÈRESI?

  answer choices

  DE TOTS

  DE NINGU

  RE-, CO-, CONTRA-, AUTO-, ANTI-, INTRA- ,SEMI-

  AR- CE- PRE-

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  QUE ÉS LA DIÈRESI?

  answer choices

  ASSENYALA ORTOGRAFICAMENTE ALGUNS FENOMENS FONÈTICS RELACIONATS AMB LA VOCAL U

  ASSENYALA ORTOGRAFICAMENTE ALGUNS FENOMENS FONÈTICS RELACIONATS AMB LA VOCAL I

  ASSENYALA ORTOGRAFICAMENTE ALGUNS FENOMENS FONÈTICS RELACIONATS AMB TOTES LES VOCALS

  ASSENYALA ORTOGRAFICAMENTE ALGUNS FENOMENS FONÈTICS RELACIONATS AMB LES VOCALS I, U

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  EN QUE LLETRA PER A FER-LA SONAR SE POSA DIÈRESI?

  answer choices

  I,U

  I

  U

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  QUE PARAULA ESTA BE ESCRITA?

  answer choices

  FAMILIA

  ANÀVEU

  VALENCIÁ

  PRETÈN

Report Quiz
Join a game