accents
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Quina no és la funció de la dièresi?

  answer choices

  indicar que no hi ha diptong

  indicar que la u es pronuncia

  indicar que ni ha accentuació

  indicar que la "i" o "u" cal pronunciar-les en cops de veu diferents

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Quantes paraules amb accents diacrítics ni han?

  answer choices

  116

  84

  142

  15

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  NÉT en castellà és...

  answer choices

  nieto

  limpio

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  VÉS=

  answer choices

  veure

  plural de la lletra "b"

  anar

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Quina sería la forma correcta de separar la paraula?

  answer choices

  rui-nós

  ruï-nos

  ru-ï-nós

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Quina paraula no porta dièresi?

  answer choices

  aiguen

  reull

  poseint

  diurn

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Quina no és correcta?

  answer choices

  món

  bóta

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Qué és l'accent diacrític?

  answer choices

  S'empra per distinguir significats entre parells de paraules.

  És l'accent que s'utilitza encara que no segueixi les normes d´acenetuació

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  La dièresi és...

  answer choices

  La unió de dos vocals obertes

  La unió de dos vocals tancades

  La unió d'una vocal oberta i tancada

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Quina paraula porta dirèresi?

  answer choices

  bruixola

  diurn

  naixer

  familia

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Quina paraula porta dièresi?

  answer choices

  paisos

  paisatges

  biasca

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  L'accent diacrític es conserva en els compostos?

  answer choices

  si

  no

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Senyala la parella que porte accent diacrític

  answer choices

  be/bé

  veí/veïna

  de/dé

  cap porta accent diacrític

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Se posa diéresi en les vocals...

  answer choices

  i,e

  i,u

  e,u

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Quina és la funció correcta de la dièresi?

  answer choices

  Utilizarla com a tilde

  Pronunciar algunes lletres per separat

Report Quiz
Join a game