Religious Studies

6th

grade

Image

Kapitlu 11 - Imsejħin biex insiru qaddisin

6
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Fil-beatitudnijiet insibu "Kunu imberkin" għax

  jixtiequlna affarijiet sbieh u ta' barka

  għax aħna mqarbin

  qed jitolbu lil Alla jberikna

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  X'kellhom komuni bejniethom il-qaddisin?

  Wasslu lil Alla lil ta' madwarhom

  Għexu ħajja ta' talb biss

  Għamlu ħajjithom kollha jagħmlu s-sagrifiċċji

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Min kien San Damjan ta' Molokai?

  Qassis li għen lit-tfal tal-Etijopja.

  Qassis li għen lill-morda bil-lebbra.

  Kappillan tal-parroċċa tal-Marsa.

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?