Mathematics

4th -

8th

Image

Penambahan Pecahan

868

13 questions

 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Image
  Berapakah pecahan bahagian yang berlorek daripada seluruh rajah?
  1/3
  1/4
  9/12
  3/9
 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Image
  Berapakah pecahan bahagian yang berlorek daripada seluruh rajah?
  2/5
  3/5
  2/3
  5/3
 • 3. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt
  Image
  Hitung hasil tambah bahagian yang berlorek daripada seluruh rajah.
  2/4
  3/4
  4/8
  1
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags