Edukacja Globalna - wprowadzenie
a year ago
basiach
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

  (http://zagranica.org.pl/baza-wiedzy/cz%C4%99sto-zadawane-pytania/czym-jest-edukacja-globalna)

  answer choices

  Prawda

  Fałsz

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:

  answer choices

  tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk

  przedstawianie perspektywy Globalnej Północy

  pokazywanie uprzedzeń i rasizmu

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  Mówiąc o różnicach rozwojowych między krajami używamy sformułowań:

  answer choices

  Globalna Północ i Globalne Południe

  Kraje Trzeciego Świata

  Kraje Pierwszego Świata

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:

  answer choices

  zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie

  budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa

  zapewnienie rozwijania się

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  U podstaw edukacji globalnej leżą wartości:

  answer choices

  godność

  sprawiedliwość

  równość

  pokój

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Edukacja globalna sprzyja kształtowaniu postaw:

  answer choices

  odpowiedzialności

  nietolerancji

  rasizmowi

  ksenofobii

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Na określenie edukacji globalnej stosowane są w Polsce również inne terminy:

  answer choices

  rozważna edukacja

  edukacja rozwojowa

  gografia

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Polska należy do krajów Globalnego

  answer choices

  Południa

  Północy

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Za pomocą jakich wskaźników możemy ocenić rozwój krajów?

  answer choices

  Wskaźniki ekonomiczne i ocena rozwóju przez pryzmat produktu krajowego brutto w przeliczeniu na osobę (tzw. PKB per capita).

  Wskaźnik rozwoju społecznego (ang. Human Development Index, HDI).

  Wskaźnik satysfakcji z życia (ang. Satisfaction with Life Index, SLI).

  Wskaźnik szczęśliwej planety (ang. Happy Planet Index, HPI).

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Ile jest Celów Zrównoważonego Rozwoju?

  answer choices

  8

  11

  17

Report Quiz
Join a game