วัดละเอียด
a year ago
triratcoo
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
60 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเครื่องมือวัดละเอียด

  answer choices

  ตรวจหาขนาดในพิกัดความเผื่อที่ให้

  วัดตรวจหาขนาดที่ต้องการ

  ตรวจวัดหาขนาดที่ถูกต้อง

  เปลี่ยนแปลงหน่วยวัด

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดคือ ประเภทของการวัดขนาดชิ้นงาน

  answer choices

  วัดขนาดทางตรง – ทางอ้อม

  วัดความโต – วัดความกว้าง

  วัดความสูง – วัดความใหญ่

  วัดความกว้าง – วัดความลึก

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  หน่วยข้อใดจัดเป็นหน่วยวัดระบบ SI unit

  answer choices

  inch

  millimeter

  feet

  yard

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  ความยาว 36 นิ้ว มีค่าเท่ากับข้อใด

  answer choices

  1 feet

  1 meter

  1 yard

  1,000 millimeter

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  ค่า Precision คือข้อใด

  answer choices

  ค่าความแม่นยำ

  ค่าการแยกชัด

  ค่าความถูกต้อง

  ค่าความไว

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และเวอร์เนียร์วัดลึกแตกต่างกันที่ส่วนประกอบใด

  answer choices

  ปากวัดชิ้นงาน

  บ่าเวอร์เนียร์

  เวอร์เนียร์สเกล

  ก้านวัดลึก

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  เวอร์เนียร์วัดลึกจะใช้วัดงานที่มีลักษณะใด

  answer choices

  บ่างาน

  รูเจาะ

  งานมีลักษณะเป็นร่อง

  ถูกทุกข้อ

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  วิธีวัดด้วยเวอร์เนียร์วัดลึก ข้อใดผิด

  answer choices

  ในการวัดควรใช้แรงกดทีเหมาะสม

  ในการวางปลายก้านวัดลึกต้องดูการวางว่ามีระยะมุมเอียงหรือไม่

  ตรวจสอบสภาพชิ้นงานว่ามีรอยเยินที่บ่างานหรือไม่

  ควรใช้แรงกดมาก ๆ เพื่อให้มั่นคงในการวัด

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  ในการวัดด้วยเวอร์เนียร์วัดลึก ควรระมัดระวังจุดใดเป็นพิเศษ

  answer choices

  การอ่านค่าเวอร์เนียร์สเกล

  การวางบ่าเวอร์เนียร์กับบ่าของชิ้นงานให้พอดี

  ความลึกของชิ้นงานที่ทำการวัด

  การอ่านค่าสเกลหลักของเวอร์เนียร์วัดลึก

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  การแบ่งสเกลหลักของเวอร์เนียร์ ที่มีค่าความละเอียด1/128 นิ้ว 1 ช่องจะมีค่าเท่ากับเท่าไร

  answer choices

  1/128 นิ้ว

  8/128 นิ้ว

  16/128 นิ้ว

  32/128 นิ้ว

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  การแบ่งสเกลหลักของเวอร์เนียร์ ที่มีค่าความละเอียด1/128 นิ้ว 1 ช่องจะมีค่าเท่ากับเท่าไร

  answer choices

  1/128 นิ้ว

  8/128 นิ้ว

  16/128 นิ้ว

  32/128 นิ้ว

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  การแบ่งสเกลหลักของเวอร์เนียร์ ที่มีค่าความละเอียด1/1,000 นิ้ว 1 ช่องจะมีค่าเท่ากับเท่าไร

  answer choices

  0.25 นิ้ว

  0.025 นิ้ว

  0.0025 นิ้ว

  0.00025 นิ้ว

 • Question 13
  60 seconds
  Q.
  answer choices

  32/128 นิ้ว

  52/128 นิ้ว

  70/128 นิ้ว

  88/128 นิ้ว

 • Question 14
  30 seconds
  Q.
  answer choices
 • Question 15
  60 seconds
  Q.
  answer choices

  100.62 มม.

  100.65 มม.

  103.65 มม.

  103.60 มม.

 • Question 16
  60 seconds
  Q.
  answer choices

  15.10 มม.

  15.15 มม.

  15.20 มม.

  15.25 มม.

 • Question 17
  60 seconds
  Q.
  answer choices

  3.00 มม.

  3.05 มม.

  3.10 มม.

  3.15 มม.

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  ถ้าเกลียวของไมโครมิเตอร์มีระยะพิตช์ (Pitch) 1 มม. ถ้าหมุนเกลียวนอกของปลอกไมโครมิเตอร์ไป 1 รอบ ถามว่าแกนวัดของไมโครมิเตอร์จะเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางเท่าใด

  answer choices

  1 มม.

  1.5 มม.

  2 มม.

  2.5 มม.

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  เครื่องมือตัวใดมีสเกลละเอียดสุด

  answer choices

  เขาควาย

  ฟุตเหล็ก

  เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

  ไมโครมิเตอร์

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  ไมโครมิเตอร์สเกลแบ่งความละเอียด นิ้ว สเกลที่บาเรลใน 1 นิ้ว จะแบ่งสเกลได้กี่ช่องใหญ่

  answer choices

  5 ช่องใหญ่

  6 ช่องใหญ่

  8 ช่องใหญ่

  10 ช่องใหญ่

 • Question 21
  60 seconds
  Q.

  การตรวจสอบไมโครมิเตอร์ขนาด 0 – 25 มม. ใช้เครื่องมือใด

  answer choices

  ใช้แท่งขนานวางบนแกนรับและแกนวัด

  ใช้เวอร์เนียร์วัดบนแกนรับและแกนวัด

  ใช้การหมุนแกนวัดให้ชนแกนรับและดูเส้นศูนย์ของทิมเบิลให้ตรงกับเส้นบาเรล

  ใช้เกจบล็อควางบนแกนรับและแกนวัด

 • Question 22
  60 seconds
  Q.

  ฉากที่มีมุม 60 องศาที่ใบฉากคือข้อใด

  answer choices

  ฉากแบน

  ฉากปีก

  ฉากคมมีด

  ฉากตั้ง

 • Question 23
  60 seconds
  Q.

  มุมที่หัวฉากผสมสามารถวัดมุมได้เท่าใดบ้าง

  answer choices

  30 องศา และ 60 องศา

  45 องศา และ 60 องศา

  45 องศา และ 90 องศา

  30 องศา และ 90 องศา

 • Question 24
  60 seconds
  Q.

  ถ้าต้องการขีดเส้นทำมุม 60 องศา กับขอบชิ้นงานควรใช้ส่วนประกอบของฉากผสมชิ้นใดบ้าง

  answer choices

  หัวฉากกับบรรทัดเหล็ก

  หัวหาศูนย์กับบรรทัดเหล็ก

  หัววัดมุมกับบรรทัดเหล็ก

  ถูกทุกข้อ

 • Question 25
  60 seconds
  Q.

  มุมที่หัวฉากผสมสามารถวัดมุมได้เท่าใดบ้าง

  answer choices

  30 องศา และ 60 องศา

  45 องศา และ 60 องศา

  45 องศา และ 90 องศา

  30 องศา และ 90 องศา

 • Question 26
  60 seconds
  Q.

  ระดับน้ำช่างกลใช้ในการตรวจสอบงานใด

  answer choices

  แนวระดับพื้นในการติดตั้งเครื่องจักร

  ระดับความสูงของเครื่องจักร

  ความกว้างของฐานเครื่องจักร

  ถูกทุกข้อ

 • Question 27
  60 seconds
  Q.

  คาลิปเปอร์เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้งานประเภทใด

  answer choices

  ตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน

  วัดขนาดชิ้นงาน

  วัดความละเอียดของชิ้นงาน

  วัดและสอบขนาดของชิ้นงาน

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  การใช้คาลิปเปอร์ในการตรวจสอบขนาด ควรปฏิบัติอย่างไร

  answer choices

  ทำความสะอาดชิ้นงานก่อนทุกครั้ง

  อย่างตรวจสอบชิ้นงานขณะหมุน

  ตรวจดูความสมบูรณ์ของคาลิปเปอร์

  ถูกทุกข้อ

 • Question 29
  60 seconds
  Q.

  เกจ์วัดรูขนาดเล็กมีกี่ประเภท

  answer choices

  2 ประเภท

  4 ประเภท

  3 ประเภท

  5 ประเภท

 • Question 30
  60 seconds
  Q.

  ตัวเลข “30” หมายถึงอะไร

  answer choices

  ขนาดกำหนดของชิ้นงาน

  ขนาดของเกจก้ามปู

  ขนาดกำหนดที่เป็นมาตรฐาน

  ขนาดชิ้นงานที่ใช้ได้

 • Question 31
  60 seconds
  Q.

  การตรวจสอบชิ้นงานด้วยเกจก้ามปู ชิ้นงานที่ผ่านปากวัดดีได้ แต่ไม่ผ่านปากวัดเสีย แสดงว่าชิ้นงานเป็นอย่างไร

  answer choices

  ชิ้นงานเล็กเกินไป

  ชิ้นงานโตเกินไป

  ชิ้นงานอยู่ในพิกัดความเผื่อ

  ชิ้นงานไม่อยู่ในพิกัดความเผื่อ

 • Question 32
  30 seconds
  Q.

  เกจทรงกระบอกด้านที่ใช้งานได้ (GO) ต่างกับด้านที่ใช้งานไม่ได้ (NOT GO) อย่างไร

  answer choices

  ด้าน GO หนากว่าด้าน NOT GO

  ด้าน GO บางกว่าด้าน NOT GO

  ด้าน GO มีร่องสีแดง

  ด้าน GO มีร่องสีส้ม

 • Question 33
  60 seconds
  Q.

  เกจ์บล็อคแบ่งตามลักษณะรูปร่างได้กี่ลักษณะ

  answer choices

  2 ลักษณะ

  3 ลักษณะ

  4 ลักษณะ

  5 ลักษณะ

 • Question 34
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการใช้หวีวัดฟันเกลียว

  answer choices

  หวีวัดฟันเกลียวสามารถใช้วัดฟันเกลียวได้ขณะชิ้นงานหมุน

  หวีวัดฟันเกลียวใช้วัดและตรวจสอบเฉพาะเกลียวนอก

  การใช้งานของหวีวัดฟันเกลียวสามารถใช้หวีวัดฟันเกลียวตรวจสอบพร้อนกันทีละหลาย ๆ ใบ

  การใช้งานต้องทำความสะอาดเกลียวและหวีก่อน แล้วเลือกหวีที่วางทาบสนิทอ่านค่าระยะพิตซ์

 • Question 35
  60 seconds
  Q.

  ข้อความใดผิด

  answer choices

  นาฬิกาวัดเป็นอุปกรณ์ที่มีความละเอียดแม่นยำสูงและราคาแพงดังนั้นในการเก็บรักษาต้องเก็บแยกจากอุปกรณ์อื่นๆ

  ระมัดระวังอย่าให้นาฬิกาวัดตกหล่น

  ควรกดเลื่อนแกนวัดขึ้นลง เพราะจะทำให้ลดความคลาดเคลื่อนจากการวัดได้

  ระมัดระวังในการใช้งานร่วมกับคอมพาเรเตอร์ เพราะกรณีที่นำไปเช็คระยะต้องแน่ใจว่าฐานของคอมพาเรเตอร์ได้รับการรองรับในตำแหน่งที่แน่นอนมั่นคง

 • Question 36
  60 seconds
  Q.

  คอมพาเรเตอร์สามารถปรับระดับได้ในทิศทางใด

  answer choices

  แนวนอน

  แนวดิ่ง

  แนวนอนและแนวดิ่ง

  มีค่าคงที่เสมอ

 • Question 37
  60 seconds
  Q.

  คอมพาเรเตอร์ ( Comparator ) ผลิตจากวัสดุใด

  answer choices

  พลาสติก

  ไฟเบอร์กลาส

  เหล็กเครื่องมือ

  หินแกรนิต

 • Question 38
  60 seconds
  Q.

  จากกภาพ มีชื่อเรียกว่าอะไร

  answer choices

  Dial Indicator

  Dial Incator

  Dial Indicater

  Diall Indicator

 • Question 39
  30 seconds
  Q.

  หมายเลข 1 มีชื่อเรียกว่าอะไร

  answer choices

  เข็มยาว

  เข็มสั้น

  เข็มวัดมุม

  เข็มวัดรอบ

 • Question 40
  60 seconds
  Q.

  หมายเลข 2 คืออะไร

  answer choices

  เข็มวัดรอบ

  ปุมวัดรอบ

  ขาวัดรอบ

  ถูกทุกข้อ

 • Question 41
  10 seconds
  Q.

  ครูผู้สอนวิชาวัดละเอียดคือ ใคร

  answer choices

  นายไตรรัตน์ ชูเชิด.

  นายไตรัรตน์ ชูเชิด

  นายไตรรัตน์ ชูเชิด

  นายไตรรัตน์ ชุเชิด

 • Question 42
  30 seconds
  Q.

  ในระบบอังกฤษนาฬิกาวัดจะมีค่าความละเอียดในการวัดตั้งแต่เท่าใดถึงเท่าใด

  answer choices

  ก. 0.0005 มม. ถึง 0.001 มม.

  ข. 0.0005 นิ้ว ถึง 0.001 นิ้ว

  ค. 0.002 มม. ถึง 0.01 มม.

  ง. 0.0002 นิ้ว ถึง 0.1 นิ้ว

 • Question 43
  20 seconds
  Q.

  ถ้าทิศทางแกนหมุนของเข็มนาฬิกาวัดกรณีที่เข็มเคลื่อนที่ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาแสดงว่าแกนวัดเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด

  answer choices

  ก. แกนวัดเคลื่อนที่ขึ้น

  ข. แกนวัดเคลื่อนที่ลง

  ค. แกนวัดเคลื่อนที่ไปทิศทางซ้าย

  ง. แกนวัดเคลื่อนที่ไปทิศทางขวา

 • Question 44
  30 seconds
  Q.

  คอมพาเรเตอร์ ( Comparator ) ผลิตจากวัสดุใด

  answer choices

  ก. พลาสติก

  ข. ไฟเบอร์กลาส

  ค. หินแกรนิต

  ง. เหล็กเครื่องมือ

 • Question 45
  30 seconds
  Q.

  การปรับระดับความสูงของแกนวัดบนคอมพาเรเตอร์ทำการปรับระดับเทียบกับอุปกรณ์ใด

  answer choices

  ก. เกจวงแหวน

  ข. วีบล็อก

  ค. ไมโครมิเตอร์

  ง. เกจบล็อก

 • Question 46
  30 seconds
  Q.

  เกจทรงกระบอกด้านที่ใช้งานได้ (GO) ต่างกับด้านที่ใช้งานไม่ได้ (NOT GO) อย่างไร

  answer choices

  ก. ด้าน GO หนากว่าด้าน NOT GO

  ข. ด้าน GO บางกว่าด้าน NOT GO

  ค. ด้าน GO มีร่องสีแดง

  ง. ผิดทุกข้อ

 • Question 47
  30 seconds
  Q.

  เกจทรงกระบอก ใช้สำหรับตรวจสอบอะไร

  answer choices

  ก. เพลากลวง

  ข. รูเจาะ

  ค. รูคว้าน

  ง. ถูกทุกข้อ

 • Question 48
  30 seconds
  Q.

  เกจ์บล็อคแบ่งตามลักษณะรูปร่างได้กี่ลักษณะ

  answer choices

  ก. 2 ลักษณะ

  ข. 3 ลักษณะ

  ค. 4 ลักษณะ

  ง. 5 ลักษณะ

 • Question 49
  30 seconds
  Q.

  มุมที่หัวฉากผสมสามารถวัดมุมได้เท่าใดบ้าง

  answer choices

  ก.30 องศา และ 60 องศา

  ข.45 องศา และ 60 องศา

  ค.45 องศา และ 90 องศา

  ง.30 องศา และ 90 องศา

 • Question 50
  30 seconds
  Q.

  ไมโครมิเตอร์ความละเอียด 1/100 มม. สเกลบนบาเรลแบ่งสเกลย่อยออกได้อีก 2 ช่อง แต่ละช่องมีค่าเท่ากับเท่าใด

  answer choices

  ก. 1 มม.

  ข. 0.5 มม.

  ค. 0.25 มม.

  ง. 0.125 มม.

 • Question 51
  30 seconds
  Q.

  สเกลที่ทิมเบิลบนขอบมือหมุนของไมโครมิเตอร์เมตริก แบบ มม. มีสเกลทั้งหมดกี่ช่อง

  answer choices

  ก. 20 ช่อง

  ข. 30 ช่อง

  ค. 40 ช่อง

  ค. 50 ช่อง

 • Question 52
  30 seconds
  Q.

  การใช้ไมโครมิเตอร์วัดชิ้นงานต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

  answer choices

  ก. ประสบการณ์ในการวัด

  ข. แรงหมุนของมือ

  ค. ความรู้สึกในการตั้งปรับ

  ง. ถูกทุกข้อ

 • Question 53
  30 seconds
  Q.

  ไมโครมิเตอร์แบบ 1/1000 นิ้ว ถ้าหมุนทิมเบิลบนขอบมือหมุนไป 1 รอบ แกนวัดจะเคลื่อนที่เท่าใด

  answer choices

  ก. 0.0010 นิ้ว

  ข. 0.020 นิ้ว

  ค. 0.025 นิ้ว

  ง. 0.030 นิ้ว

 • Question 54
  30 seconds
  Q.

  ถ้าเกลียวของไมโครมิเตอร์มีระยะพิตช์ (Pitch) 1 มม. ถ้าหมุนเกลียวนอกของปลอกไมโครมิเตอร์ไป 1 รอบ ถามว่าแกนวัดของไมโครมิเตอร์จะเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางเท่าใด

  answer choices

  ก. 1 มม.

  ข. 1.5 มม.

  ค. 2 มม.

  ง. 2.5 มม.

 • Question 55
  30 seconds
  Q.

  ส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์ตัวใดมีสเกลละเอียดติดอยู่

  answer choices

  ก. โครง

  ข. แกนวัด

  ค. บาเรล

  ง. ทิมเบิล

 • Question 56
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  ก. 100.62 มม.

  ข. 100.65 มม.

  ค. 103.65 มม.

  ง. 103.60 มม.

 • Question 57
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  ก. 230.64 มม.

  ข. 230.66 มม.

  ค. 230.68 มม.

  ง. 230.70 มม.

 • Question 58
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  ก. 53.26 มม.

  ข. 53.28 มม.

  ค. 53.30 มม.

  ง. 53.32 มม.

 • Question 59
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  ก. 61.12 มม.

  ข. 61.14 มม.

  ค. 61.16 มม.

  ง. 61.18 มม.

 • Question 60
  30 seconds
  Q.
  answer choices
Report Quiz
Join a game