Digmaang Pilipino at Amerikano
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  Sino ang bayaning Pilipino ang inilalarawan bilang:


  Tagapayo ni Emilio Aguinaldo

  Utak ng Rebolusyon

  Dakilang

  Lumpo/Paralitiko

  answer choices

  Apolinario Mabini

  Gregorio del Pilar

  Emilio Jacinto

  Jose Rizal

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  Sino ang unang pangulo ng Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan?

  answer choices

  Andres Bonifacio

  Gregorio del Pilar

  Emilio Aguinaldo

  Emilio Jacinto

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  Sino ang tinawag na “Bayani ng Pasong Tirad”?

  answer choices

  Andres Bonifacio

  Emilio Aguinaldo

  Gregorio del Pilar

  Jose Rizal

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  Bakit nakialam ang US sa digmaang ginagawa ng bansang Cuba laban sa Espanya?

  answer choices

  Sinuportahan ng US ang paglaban ng Cuba sa Espanya dahil sa ekonomikong interes nito sa nasabing bansa.

  Makadadagdag ito sa kapangyarihan ng US sa buong mundo.

  May interes ang US sa Pilipinas sa pakikipagkalakalan dito.

  Matagal nang pinag-aagawan ng US at Espanya ang Cuba.

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  Bakit pumayag ang Espanya na makipagkasundo sa US upang maganap ang Pekeng Labanan sa Maynila (Mock Battle of Manila)?

  answer choices

  Kasama ito sa nakasulat sa Kasunduan ng Paris.

  Upang ipakita sa mga Pilipino na sila ay hindi natatakot sa US.

  Gustong ipakita ng Espanya na natalo sila nang lumalaban pa din.

  Upang maiwasan ng Espanya ang kahihiyan sa pagsuko nila sa US.

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  Anong kasunduan ang ginamit na paraan ng mga Amerikano upang mapasuko at mapatahimik ang Mindanao?

  answer choices

  Kasunduan sa Biak-na-Bato

  Kasunduan sa Malolos

  Kasunduan sa Paris

  Kasunduang Bates

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  Alin ang HINDI kasama sa Kasunduan sa pagitan ng mga Amerikano at mga Pilipinong Muslim sa Mindanao?

  answer choices

  Paggalang sa relihiyon at tradisyong Muslim

  Pagbibigay ng buwanang sahod sa mga sultan at mga datu

  Paggalang sa mga karapatan ng sultan at kanyang mga datu

  Pagsasailalim ng Sulu sa pamamahala ng US bilang isang estado nito

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  Kung ang titik ng Marcha Nacional Filipina ay nilikha ni Jose Palma mula sa tulang Filipinas, sino naman ang gumawa ng himig (o musika) nito?

  answer choices

  Julian Felipe

  Felipe Calderon

  Apolinario Mabini

  Ambrosio Rianzares Bautista

 • Question 9
  45 seconds
  Q.

  Sino ang matapang at mahigpit na pinuno ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas (Armed Forces of the Philippines) na nakapag-aral sa Europa ng taktikang militar at pinatay ng mga kapwa rebolusyonaryong Pilipino?

  answer choices

  Gregorio del Pilar

  Emilio Aguinaldo

  Macario Sakay

  Antonio Luna

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Anong pangyayari ang naging “ganti” ng mga Amerikano sa matagumpay na pag-atake ng mga Pilipino sa Samar na ikinamatay ng maraming sundalong Amerikano?

  answer choices

  Labanan sa Pasong Tirad

  Benevolent Assimilation

  Pagbagsak ng Malolos

  Balangiga Massacre

 • Question 11
  45 seconds
  Q.

  Tinanggap ni Aguinaldo ang alok ng mga Amerikano upang kumampi sa kanilang sabay na pakikipaglaban sa mga Espanyol.

  answer choices

  Tama

  Mali

 • Question 12
  45 seconds
  Q.

  Nagwagi ang US laban sa Espanya sa naganap na “Battle of Manila Bay” noong Mayo 1, 1898.

  answer choices

  Tama

  Mali

 • Question 13
  45 seconds
  Q.

  Dahil sa pagkakaroon ng Saligang Batas ng Malolos, naitatag ang Unang Republika ng Pilipinas.

  answer choices

  Tama

  Mali

 • Question 14
  45 seconds
  Q.

  Naniwala ang lahat ng Pilipino sa “Benevolent Assimilation Proclamation” ni Pangulong William McKinley ng EU.

  answer choices

  Tama

  Mali

 • Question 15
  45 seconds
  Q.

  Naunang nagpaputok ang mga sundalong Pilipino nang pahintuin sila ng pangkat ng mga Amerikanong sundalo sa pamumuno ni Private William Walter Grayson. Ito ang naging simula ng Digmaang Pilipino-Amerikano.

  answer choices

  Tama

  Mali

 • Question 16
  45 seconds
  Q.

  Itinayo ni Macario Sakay ang Republika ng Katagalugan bilang paglaban sa pamahalaang Kolonyal na Amerikano.

  answer choices

  Tama

  Mali

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Isang mahusay na heneral at magaling sa estratehiyang pangmilitar si Gregorio delPilar. Ngunit dahil sa istriktong pagdidisiplina at pagkamainitin ang ulo, naging sanhi ito ng pagpatay sa kanya ng kapwa Pilipino.

  answer choices

  Tama

  Mali

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Si Andres Bonifacio ang itinuturing na unang pangulo ng Republika ng Pilipinas dahil sa pagkakatatag ng Republika ng Malolos.

  answer choices

  Tama

  Mali

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Binasa ang Deklarasyon ng Kalayaan ng mga Pilipino mula sa Espanya noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite.

  answer choices

  Tama

  Mali

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Naganap ang pagtatanggol sa Balangiga Pass upang makatakas ang Pangulo ng Republika.

  answer choices

  Tama

  Mali

Report Quiz
Join a game