แบบทดสอบวิชาดนตรี หน่วยที่ 8 ม.1
a year ago
khanoonschool
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใด จึงต้องใช้ภาษาท่าในการแสดงนาฏศิลป์

  answer choices

  เพื่อให้เกิดความสวยงาม

  เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน

  เพื่อให้ชาวต่างประเทศชื่นชม

  เพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ชัดเจนขึ้น

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  การจีบที่บริเวณหัวเข็มขัด เป็นการจีบแบบใด

  answer choices

  จีบคว่ำ

  จีบหงาย

  จีบชายพก

  จีบปรกข้าง

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  วิธีปฏิบัติการก้าวข้างของตัวพระ น้ำหนักตัวต้องตกลงที่ใด

  answer choices

  อยู่ที่ขาที่ก้าว

  อยู่ที่ขาขวาถ้าก้าวขาซ้าย

  อยู่ที่ขาซ้ายถ้าก้าวขาขวา

  อยู่ตรงกลางระหว่างขาทั้ง 2 ข้าง

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  การตั้งวงของตัวพระและตัวนาง ต่างกันที่จุดใด

  answer choices

  ตำแหน่งของฝ่ามือ

  ตำแหน่งของข้อศอก

  ตำแหน่งของลำแขน

  ตำแหน่งของปลายมือ

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  ภาษาทางนาฏศิลป์ใช้เรียกการแสดงท่าทางในการพูดของตัวละครว่าอย่างไร

  answer choices

  การตีบท

  นาฏยศัพท์

  บทของละคร

  ภาษาของการแสดง

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  การใช้มือทั้งสองข้างวางทาบที่ต้นขา มีความหมายว่าอย่างไร

  answer choices

  รัก

  อาย

  ตกใจ

  เสียใจ

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  “ยกแขนขึ้นด้านข้างลำตัว ให้ข้อศอกสูงระดับไหล่ หักศอกลงให้แขนท่อนล่างพับเข้าหาตัว และตั้งฉากกับแขนท่อนบน มือแบ หงายปลายนิ้วชี้ไปด้านข้าง ตัววงนาง จะแคบกว่าวงพระ”


  จากข้อความนี้ หมายถึงท่ารำชนิดใด

  answer choices

  การตั้งวงล่าง

  การตั้งวงบน

  การตั้งวงกลาง

  การตั้งวงบัวบาน

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  การตีบท ต้องใช้ความรู้ในด้านนาฏศิลป์เรื่องใดบ้าง

  answer choices

  การดัดมือ ดัดแขน ดัดตัว

  บทร้องและทำนองดนตรี

  นาฏยศัพท์และภาษาท่ารำ

  บทประพันธ์ประเภทคำกลอน

 • Question 9
  45 seconds
  Q.

  ยกมือซ้ายขึ้นแตะหน้าผาก มือขวากุมที่ชายพกหรือหัวเข็มขัด และสะดุ้งตัวขึ้นลงพร้อมกับสะอื้น หมายถึง การตีบทท่าใด

  answer choices

  ท่ายิ้ม

  ท่ารัก

  ท่าโกรธ

  ท่าเสียใจ

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  “บัดนั้น ลูกลมมองเขม้นเห็นยักษี

  กริ้วโกรธโดดตามข้ามอัคคี ขุนกระบี่เหาะไล่ไขว้คว้า”


  จากบทประพันธ์นี้ผู้แสดงจะต้องตีบทแสดงออกมาเป็น ท่ารำใด

  answer choices

  ดีใจ

  เก้อเขิน

  โศกเศร้า

  โกรธแค้น

Report Quiz
Join a game